Indien och Kina till attack mot ACTA-avtalet

Postad den av acta

Idag fortsätter WTO´s TRIPS + -möte som hålls i Genéve. Under gårdagens möte gjorde Indien och Kina, uppbackade av många andra länder (däribland Brasilien och Ecuador), ett frontalangrepp mot ACTA-avtalet.

Indien uttryckte oro för att ACTA-avtalet kommer medföra en obalans i skyldigheter och rättigheter i ex. TRIPS-avtalet och allvarligt underminera den flexibilitet som TRIPS ger utvecklingsländer på områden som folkhälsa, socioekonomisk utveckling och främjande av innovation och kunskap. ACTA-avtalet skulle också kunna motverka beslut som fattas multilateralt, som exempelvis DOHA-deklarationen om folkhälsa.

Indien hänvisade också till den resolution EU-Parlamentet antog i Mars samt de brev som gröna parlamentariker skickat till WTO och WIPO med förfrågningar om en konsekvensanalys av ACTA, för att påpeka att oron för ACTA-avtalet  är väldigt omfattande och inte bara kommer från utvecklingsländer.

Vi kan så smått börja skönja en enad front mot ACTA-avtalet, vilket är klart positiva nyheter.

Kommentarer (1)

Detta är riktigt goda nyheter!

Strategiskt kan detta vara början på en permanent förändrad maktbalans, där USA med hjälp av EU mfl, inte längre hegemoniskt kan dominera världens immaterialrätt.

Kina och Indien är långt ifrån maktlösa. På tio år har de kraftigt förbättrat sina positioner relativt väst. Om ytterligare tio år ännu mer. De kan också dra med sig andra utvecklingsländer, och även ge industriländer som är tveksamma till en fanatisk immaterialrätt lite ryggrad att trotsa USAs diktat.

Här går Indien och Kina till försvar för alla världens medborgare, förutom en liten klick särintressen som har alldeles för stor makt och är ett hot mot samhället.

Kommentera