9:e förhandlingsrundan om ACTA har inletts

Postad den av acta

Den 9:e förhandlingsrundan inleddes igår kl. 9 på morgonen i Luzern,  beläget i mitten av Schweiz.

agendan för förhandlingarna står framför allt kapitlet ”Enforcement in the Digital Environment” (d.v.s. kapitlet om Internet), som kommer behandlas idag och i morgon. De flesta andra kapitel kommer också att diskuteras, men inte i lika hög grad.

Den franska aktivistgruppen La quadrature du net  har tillsammans med organisationen Act-Up Paris deltagit i en delegation som träffade ACTA-förhandlarna igår, då civilsamhället återigen framförde sina farhågor med ACTA-avtalet. De har också fått en del aktivister på plats som framför sina protester där förhandlingarna äger rum.

Enligt rapporter från källor med insyn så är det förhandlarnas ambition att avsevärt öka takten på förhandlingarna. Det är knappast troligt att den pågående förhandlingsrundan kommer att vara tillräckligt för att sy ihop avtalet, men om stora framsteg görs den här veckan är det fullt möjligt att avtalet hinner färdigställas under en senare förhandling i höst.

Vad som kommer att bli officiellt efter veckans förhandlingar är oklart. Parterna kommer avslutningsvis att ha en diskussion om öppenheten och allmänhetens insyn i processen under torsdagen, men det är oklart om parterna återigen kommer att offentliggöra det uppdaterade avtalsutkastet. I värsta fall kommer vi troligen återigen att få förlita oss på kommande läckor.

Vi följer förhandlingarna kontinuerligt, och all information som sipprar ut därifrån kommer att komma upp på bloggen, så håll utkik.

För de som inte har stenkoll på problemen med ACTA har den evigt citerade ACTA-experten och juridikprofessorn Michael Geist lagt upp ett av sina många tal (på engelska) om ACTA och dess effekter på sin hemsida.

Det här inlägget postades under , . 1 kommentar

Expertupprop mot ACTA

Postad den av acta

Den 16-18 juni träffades närmare 90 akademiker, experter och intresseorganisationer från sex kontinenter i Washington för att diskutera implikationerna av det fortfarande ej slutförhandlande ACTA-avtalet, och analysera det offentliga utkast som släpptes i april. Mötet arrangerades av American University’s Program on Information Justice and Intellectual Property.

I ett första uttalande hävdar deltagarna i ett gemensamt upprop att ACTA-avtalet hotar flera centrala allmänna intressen, världsekonomin samt enskilda staters förnåga att skydda sina medborgares rättigheter.

I fyra korta punkter gör experterna upp med den ”desinformation” som de förhandlande parterna spridit till allmänheten:

* Förhandlarna har hävdat att ACTA inte kommer att inverka på medborgarens fundamentala fri – och rättigheter: Fel, ACTA kommer i allra högsta grad påverka dessa.

* Parterna har hävdat att ACTA ligger i linje med TRIPS-avtalet: Fel, det gör det inte.

* Parterna har hävdat att ACTA inte kommer att innebära ökade gränskontroller eller påverka den lagliga transiteringen av generiska mediciner: Fel, ACTA kommer innebära den raka motsatsen

* ACTA kräver inget ”graduated response” eller ”three strikes”: Sant, men samtidigt uppmuntrar avtalet kraftigt till sådana metoder. 

Uttalandet går sedermera in mer i detalj på ACTA:s effekter på områden som Internet, generiska mediciner, internationell handel m.m.

Det nuvarande uttalandet är fortfarande ett utkast, som är öppet för åsikter fram till imorgon onsdag kl. 09.00. Hela uttalandet och information om påverkansvägar återfinns här.

Det går också utmärkt att stödja uttalandet genom att tillfoga sitt namn till listan av individer och organisationer som stödjer analysen, detta skall gå att göra redan nu men också senare än den 23:e juni (alltså imorgon).

Ytterligare läsning: Michael Geist

Vår uppskattade sammanfattning av ACTA-utkastet

Kommentera

Indien och Kina till attack mot ACTA-avtalet

Postad den av acta

Idag fortsätter WTO´s TRIPS + -möte som hålls i Genéve. Under gårdagens möte gjorde Indien och Kina, uppbackade av många andra länder (däribland Brasilien och Ecuador), ett frontalangrepp mot ACTA-avtalet.

Indien uttryckte oro för att ACTA-avtalet kommer medföra en obalans i skyldigheter och rättigheter i ex. TRIPS-avtalet och allvarligt underminera den flexibilitet som TRIPS ger utvecklingsländer på områden som folkhälsa, socioekonomisk utveckling och främjande av innovation och kunskap. ACTA-avtalet skulle också kunna motverka beslut som fattas multilateralt, som exempelvis DOHA-deklarationen om folkhälsa.

Indien hänvisade också till den resolution EU-Parlamentet antog i Mars samt de brev som gröna parlamentariker skickat till WTO och WIPO med förfrågningar om en konsekvensanalys av ACTA, för att påpeka att oron för ACTA-avtalet  är väldigt omfattande och inte bara kommer från utvecklingsländer.

Vi kan så smått börja skönja en enad front mot ACTA-avtalet, vilket är klart positiva nyheter.

1 kommentar

De gröna Parlamentarikerna håller trycket uppe på Kommissionen

Postad den av acta

Idag har fyra gröna EU-parlamentariker; Carl Schlyter, Christian Engström, Yannick Jadot och Sandrine Bélier, ställt två nya frågor till Kommissionen rörande ACTA-avtalet och dess potentiella inverkan på exempelvis tillgången till generiska mediciner.

Den ena frågan berör huruvida Kommissionen anser det förenligt att ingå ACTA-avtalet samtidigt som ACTA kommer att påverka förmågan att uppnå tidigare ingångna avtal och utfästelser EU gjort relaterat till global hälsa, bl.a. i ”Council Conclusions on the EU role in Global Health”.

Den andra frågan fokuserar på frånvaron i ACTA av många av de ”skyddsmekanismer”   som ingår i TRIPS-avtalet. Följdkonsekvenserna av detta kan mycket väl innebära ett hårt slag för generiska mediciner, som med ACTA:s starkare formuleringar för att stoppa all misstänkt varor även ”på genomresa” (in transit) riskerar att beslagtas i exempelvis EU (detta sker redan i viss skala, vilket föranlett att Indien och Brasilien nu anmält EU till WTO).

Man frågar också om Kommissionen planerar att genomföra den konsekvensanalys av ACTA som EU-Parlamentet bad om i samband med sin antagna resolution i mars, då framför allt med frågan om generiska mediciner i åtanke.

Frågorna i sin helhet kommer inom kort att finnas tillgängliga via den gröna gruppen i EU-parlamentets kampanjsida om ACTA.

För att förenkla: fråga 1 och fråga 2

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Hemlighetsstämplad kritik mot EU-kommissionens hemlighetsstämpling

Postad den av acta

I ett yttrande från EU-parlamentets rättsliga avdelning kritiseras  EU-Kommissionens hemlighetsstämpling av ACTA-förhandlingarna och hanteringen gentemot EU-parlamentet.

Tyvärr kan vi inte säga mer än så, eftersom kritiken mot hemlighetsstämplingen är hemlighetsstämplad 🙂

Orwell vred sig just ytterligare ett varv i graven.

Det här inlägget postades under , . 2 kommentarer

Att snabbt få klart ACTA viktigare än öppenhet, enligt USA

Postad den av acta

För ungefär tjugo minuter sedan avslutades utbytet av åsikter med USA:s nya ambassadör till EU, William E. Kennard, som hölls  i INTA (utskottet för internationell handel) i Europaparlamentet. Ambassadören svarade bland annat på ett par frågor från parlamentarikerna beträffande ACTA.

Carl Schlyter ställde flera frågor till ambassadören. Han frågade bland annat om bristen på insyn i samband med ACTA-förhandlingarna. Ambassadören svarade att det finns kommersiella intressen och att det krävs respekt för att alla parter skall kunna ha sina förhandlingspositioner konfidentiella. Carl Schlyter replikerade att det förvisso är sant när det rör sig om kommersiella uppgörelser, men ACTA rör sig om lagstiftande, och att ett utkast på avtalet redan släpptes under förra förhandlingsrundan i Nya Zeeland. Ambassadören höll med om att öppenhet ibland kan vara på sin plats, men att det skulle ta betydligt längre tid för parterna att avsluta förhandlingarna, och således antagligen omöjliggöra parternas ambition att bli klara under år 2010. 

– För amerikanerna är det uppenbarligen vikigare att snabbast möjligt få klart ett avtal under hemlighetsmakeri i stället för att genom en öppen process låta förhandlingarna ta den tid dem behöver , kommenterade Carl Schlyter.

Carl Schlyter ställde även ytterligare en fråga rörande hur ambassadören såg på att USA används som slagträ av EU-Kommissionen i den interna debatten mellan Kommissionen och EU-Parlamentet rörande insyn och öppenhet i ACTA- förhandlingarna. Kommissionen hänvisar till USA:s ovilja till ökad insyn när Parlamentet ber om alla dokument och handlingar involverade i förhandlingsprocessen. Denna fråga valde dock ambassadören att inte svara på.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

RSS Prenumerera