De Gröna Eu-parlamentarikerna har fått svar från WIPO och WTO

Postad den av acta

Den 15e april skickade en grupp gröna Eu-parlamentariker, bland dem Carl Schlyter, ett öppet brev till WIPO och WTO, där man bad om dessa två organisationers åsikter om ett par frågor rörande ACTA-avtalet och de förhandlingar som pågår mellan dessa parter. WIPO och WTO är de insitutioner där frågor rörande immaterialrätt normalt behandlas.

I brevet ber man WIPO och WTO om en konsekvensanalys om vilka effekter ACTA-avtalet skulle kunna få för integritet, medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter, tillgång till kunskap/information och tillgång till läkemedel, samt vidare om ett  expertutlåtande från organisationerna om behovet av nya globala normer gällande immaterialrätt.

Svaren från WIPO och WTO är inte överraskande. De kan varken göra en konsekvensanalys av ACTA, eller formulera några omfattande synpunkter, om detta inte ges i uppdrag till dem av medlemsstaterna. De kan inte heller svara konkret på de frågor rörande kommande institutionella problem som parlamentarikerna tar upp i sitt brev, helt enkelt eftersom ACTA-avtalet dels ännu inte är formaliserat, och eftersom de inte fått något sådant uppdrag eller förfrågan från ACTA-parterna.

I övrigt händer det inte så mycket på ACTA-fronten just nu. Vi väntar fortfarande på mer information kring nästa förhandlingsrunda, som kommer äga rum i slutet av juni eller början av juli i Schweiz. En skriven deklaration ang. ACTA-avtalet (Written Declaration 12/2010) cirkulerar fortfarande i Parlamentet, och förhoppningar finns fortfarande att man skall kunna få stöd för den (det krävs att en majoritet av Parlamentarikerna skriver under).

Har man inget bättre för sig rekommenderas fortfaranade att man slänger iväg ett mail, brev eller rentav ett telefonsamtal till några parlamentariker för att påverka dem i ACTA-frågan. Som det ser ut så är EU-Parlamentet den plats där det finns störst förhoppningar om att stoppa avtalet, då Parlamentet har medbestämmanderätt i frågan.

Det här inlägget postades under , , .

Kommentera