ACTA-kritiker skickar deklaration till NZ

Postad den av acta

I lördags (10/4) hölls Public ACTA-konferensen som inofficiell inledning till veckans 8e förhandlingsrunda i Wellington, Nya Zeeland. Konferensens deltagare bestod av många prominenta företrädare för den ACTA-kritiska rörelsen, däribland Prof. Michael Geist. Konferensen fokuserade på att diskutera den oro som finns för ACTA-avtalet, dess konsekvenser och problemområden.  Som ett resultat av konferensen arbetades en gemensam deklaration fram, som döptes till ”Wellingtondeklarationen”.

Deklarationen vill se ett ACTA-avtal som, i enlighet med EU-parlamentets resolution, enbart begränsas till att handla om counterfeting (förfalskningar), och således utesluta delarna om Internet och patent ur avtalet. I övrigt innehåller deklarationen krav på full insyn i förhandlingarna, att den personliga integriteten respekteras, WIPO (där öppenheten och insynen är betydligt bättre) blir huvudarena för förhandlingarna, att en fullskalig konsekvensbedömning görs av ACTA-avtalet och dess inverkan på ekonomiska, kulturella, miljömässiga och sociala dimensioner, m.m.

Deklarationen återfinns i sin helhet här. På tisdag (13/4) kommer deklarationen tillsammans med namnen på de som skrivit under skickas till den Nya Zeeländska regeringen, som står värd för den pågående 8:e förhandlingsrundan i ACTA-förhandlingarna. Skriv på deklarationen här.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

8e förhandlingsrundan inleds idag

Postad den av acta

I dag inleds den 8e förhandlingsrundan av ACTA-avtalet på ”Intercontinental Hotel” i Wellington, Nya Zeeland. I det program som läckte för ca tre veckor sedan kommer frågan om ”transparency” enligt dagordningen att diskuteras en dryg timma innan mötet avslutats. Kanske har tiden kommit för förhandlingsparterna att lägga korten på bordet? Efter två års förhandlingar i hemlighet torde det vara dags för medborgarna att få se just hur många medborgerliga rättigheter deras respektive regeringar är villiga att förhandla bort i syfte att tillfredsställa den alltmer högljudda upphovsrättslobbyn.

Det här inlägget postades under , . Kommentera

Oroande utveckling när Storbritannien klubbar ny fildelningslag

Postad den av acta

Sent i onsdags kväll röstades den kritiserade ”Digital Economy Bill” igenom i det brittiska underhuset. Igår gav även överhuset grönt ljus, och således realiseras nu en ny nationell lag som innehåller avstängning av fildelare, ett så kallat ”graduated response” eller ”3-strikes”. Den brittiska lagen går dock längre än så, och innefattar även att den brittiska staten kan blockera sidor på nätet som används eller troligen kommer att användas i samband med aktiviteter som bryter mot upphovsrätten. Ip-lobbyn jublar förstås över denna katastrofala lag som är ytterligare ett steg bort från det fria Internet vi vant oss vid.

Det är ytterst oroväckande att britterna klubbat denna lag, och således gör gemensam sak med Frankrike som redan tillåter avstängning av internetanvändare genom sin Hadopi-lag. Effekterna för ACTA-avtalet kan bli många. Onekligen kommer britternas beslut stärka de krafter inom ACTA-förhandlingarna som propagerar för att avtalet skall innehålla just sådana här formuleringar, som således innebär att Internet censureras och fildelare stängs av från Internet. När det blir ”norm” att stänga av människor från den grundläggande rättighet som Internet innebär går vi verkligen en farlig utveckling till mötes. Att Ip-lobbyn lyckats driva igenom den här lagen i Storbritannien är ytterligare ett skäl att oroa sig över ACTA-avtalets slutliga utseende, där Ip-lobbyn suttit med runt bordet från första stund.

Om en vecka inleds nu nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland. Vi får alla hoppas att förhandlingsparterna inte blir alltför positivt inspirerade av britternas medborgarrättsvidriga nya lag.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

ACTA Hearing nu på Youtube

Postad den av acta

Gårdagens ACTA-hearing, som organiserades av liberala gruppen (ALDE), finns nu på youtube för alla de som inte hade möjlighet att se livestreamingen. Det verkar dock bara vara valda delar som hittills kommit upp, men vi håller tummarna för att hela hearingen så småningom hittar sin väg ut.

Välrenoverade IP-watch har satt samman en sammanfattning (på engelska) av hearingen. I övrigt lyser mediarapporteringen än så länge med sin frånvaro.

Washington Post publicerade för övrigt en intressant artikel för knappt två veckor sedan, författad av två juridikprofessorer från Harvard, Jack Goldsmith och Lawrence Lessing. Artikeln handlade ACTA-avtalet och de konstitutionella konsekvenserna, och väcker ytterligare frågor kring avtalets demokratiska legitimitet.

Uppdaterat: Michael Geist har nu lagt ut sin powerpoint från mötet på sin blogg. Den kommer inom kort att kompletteras med hans muntliga anförande.

Kommentera

”Sanningen om ACTA” i Parlamentet igår

Postad den av acta

Igår (6e april) anordnade den liberala gruppen i EU-Parlamentet, ALDE, en ”hearing” om ACTA-avtalet under parollen ”sanningen om ACTA”. På talarlistan fanns bl.a. Michael Geist (juridikprofessor och ACTA-expert), Luc Devigne (Chef för Kommissionens DG Trade), Malcolm Hutty (Ordförande i EuroISPA) och Stefan Krawzyk från E-bay. Onekligen börjar debatten om ACTA att hetta upp. Hörsalen i Parlamentet var överfull med åhörare, vilket fick många kostymklädda herrar att följa diskussionen från golvet.

Prof. Michael Geist inledde föreställningen med en presentation om vad han ansåg vara problemen med ACTA-avtalet, och varför alla medborgare, såväl i Kanada som EU:s medlemsländer, bör vara oroliga. Geist listade tre huvudskäl till oro; Öppenheten och insynen, innehållet, samt långsiktiga effekter. Han slog bl.a. fast i sin presentation att ACTA-avtalet är ett Immaterialrättsavtal, inget handelsavtal (vilket används som argument för den tuffa sekretessen), och att de läckor som hittills funnit sin väg ut på internet tydligt demonstrerar att beivringen av befintliga upphovsrättslagar sträcker sig långt längre än att enbart appliceras på illegala verksamheter i kommersiell skala. Han radade även upp flertalet problematiska aspekter med det som ser ut att bli innehållet i Avtalstexten, allt från avtalets omfattning till de straffrättsliga åtgärderna, 3 – strikes som utkasttexten om rättsliga följder för de som filmar en biovisning. De långsiktiga effekterna bedömde Geist som särskilt allvarliga, då ACTA-avtalet bl.a. innebär ett skifte från den tidigare multilaterala förhandlingsprocessen i liknande frågor. Immaterialrättsfrågor har tidigare avhandlats inom WIPO (World intellectual property organisation), där insynen i processen också är betydligt bättre för den enskilde medborgaren. ACTA-parternas egenmäktiga förhandlingar riskerar således att inte enbart ge en betydligt sämre insyn i processen från medborgarnas synvinkel, utan även på sikt underminera WIPO. Geist sammanfattade även med att hävda att ACTA-avtalets beivrande åtgärder tycks bli högst ineffektiva, och att avtalet innebär ett allvarligt hot mot demokratiska medborgares privatliv.

Efter Geist tog Luc Devigne, chefen för DG Trade, över och höll en snarast identisk presentation som den som han höll i samband med Kommissionens Stakeholdermöte för ett par veckor sedan (vilket han också erkände). Devigne hävdade, precis som då, att EU-Kommissionens linje är att inget obligatoriskt 3-strikes skall finnas med i avtalet, och ingen förändring av befintlig EU-lagstiftning på området skall behöva göras. Att ingen lagstiftning kommer behöva förändras har hörts från i princip alla regeringar inblandade i förhandlingarna, vilket fick flera åhörare att undra vad som egentligen är poängen med avtalet om det ändå inte kommer förändra någonting. Devigne fick efter sin ganska korta presentation många bitska frågor från publiken. I publiken återfanns förutom många NGO-representanter även en hel del EU-parlamentariker. Han fredade sig dock skickligt och höll fast vid sina tidigare uttalanden, vilka i princip inte betyder någonting, då han inte kommenterar några läckor och enbart diskuterar EU-Kommissionens inställning.

Efter en ur ACTA-synpunkt hyperintensiv mars månad väntar nu de flesta på det kommande förhandlingsmötet i Nya Zeeland som inleds om en dryg vecka. Om Kommissionen inte ger Parlamentet tillgång till utkasttexten efter detta möte, har Parlamentet hotat med domstol. Vi har onekligen ett par spännande veckor framför oss.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

RSS Prenumerera