Carl Schlyter och Christian Engström anordnar ACTA-workshop

Postad den av acta

Den 4e Maj kommer Carl Schlyter tillsammans med Piratpartiets Christian Engström stå värd för en workhop med namnet ”Workshop on ACTA and the Public interest” som kommer hållas i EU-Parlamentet. Medborgarrättsgrupper, aktivister och politiker möts för att diskutera ACTA-avtalet och hur allmänhetens rättigheter och intressen har kommit att nedprioriteras till förmån för ”rättighetsinnehavarna” i det nuvarande utkastet till ACTA, samt hur ACTA-kritikerna bör fortsätta sitt arbete.

För de som inte befinner sig i Bryssel kommer evenemanget förhoppningsvis gå att följa via webben.

Den gröna gruppen i EU-Parlamentet har nyligen startat en kampanjsida om ACTA, där all information om workshoppen återfinns.

Det här inlägget postades under , , .

Kommentarer (3)

[…] This post was mentioned on Twitter by Miljöpartiet degröna, Oscar Fredriksson. Oscar Fredriksson said: RT @miljopartiet: ACTA-bloggen: Carl Schlyter och Christian Engström anordnar ACTA-workshop http://bit.ly/bn4VCA […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (74.112.128.68) doesn’t match the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Är det inte lite sent nu? I EU Observer stod att man skulle behandla ACTA-frågor onsdag dvs igår. Och på LQDN stod (daterat 20 april) att man i EP ‘de närmaste dagarna’ skulle ta viktiga beslut om tilläggsförslagen till Gallorapporten – enormt viktiga annars går ju skadeståndsansvar för tredjeman igenom enligt vad jag förstår. Skulle vi därför inte ha försökte påverka MEP:ar innan dess. Jag försökte få svar från Christian Engström angående Gallorapportens behandling (som ju hade blivit uppskjuten från mars till nu) eftersom han jämte Christina Wikström är den enda svenska europaparlamentariker som sitter i rättsliga utskottet JURI men fick inget svar, inte av Christina Wikström heller. Om inte tilläggsförslagen (de vettiga) antas så är det katastrof. ACTA – Jag har läst lite i det släppta utkastet. Det här med att man öppnar upp för skadeståndsansvar för tredjeman – third party liability – och internetoperatörerna görs ansvariga för användarinnehåll och därmed frångår principen om mere conduit strider ju även mot EUlag gm e-handelsdirektivet.
Det här måste ju beaktas när det gäller Gallorapporten – http://www.laquadrature.net/files/LaQuadratureduNet-20100419_Gallo_repor
för att principen om mere conduit ska bevaras.

IpTegrity skriver också att de konservativa i England resonerar i samma riktning mot ett övergivande av principen om mere conduit – ”The Conservatives want to get rid of mere conduit”
http://www.iptegrity.com/index.php?option=com_content&task=view&id=508&I

Även på grund av de ytterst oklara definitionerna så öppnar det hela upp för regelrätt censur tycker jag
http://www.edri.org/files/acta_FAQ_100222.pdf

I Italien har t ex Google-chefer ställts till rättsligt ansvar för innehåll enligt princip om third party liability trots att det är mere conuit som gäller enligt E-handelsdirektivet http://www.nytimes.com/2010/02/25/technology/companies/25google.html

Kan ni därför åtminstone informera något om behandlingen av Gallorapporten – och ifall man beaktat de tilläggsförslag som La Quadrature du Net tar upp? – se ovanstående länk

Om Gallorapporten redan är behandlad i EP så finns det väl inte så mkt att workshoppa om heller. Då är det ju kört.

Senaste budet är att omröstningen i JURI gällande Gallo-rapporten har blivit ytterligare framflyttad, på grund av ”meningsskiljaktigheter”.

Workshoppen är främst till för att vara ett forum för dialog mellan redan ”progressiva” parlamentariker och aktivister. Det primära syftet är inte att påverka några parlamentariker från JURI. Oavsett vad som händer med Gallo-rapporten i JURI så finns det fortfarande mycket som kan göras för att stoppa både den och ACTA-avtalet i stort, varav en workshop med aktivister m.fl. fyller en viktig funktion för planeringen av det fortsatta arbetet.

Kommentera