Sammanfattningen av ACTA är här!

Postad den av acta

Här kommer äntligen en första sammanfattning av ACTA-avtalet.

En del har hänt gentemot den januariversion av avtalet som tidigare läckt ut. Det är dock tydligt att de framsteg som gjordes under senaste mötet i Nya Zeeland främst rör de första avsnitten, eftersom texten sedan genomsyras av betydligt fler ”brackets”, d.v.s. parenteser som innehåller olika förhandlingspositioner och där den slutgiltiga texten ej är beslutad.

Hur har det då gått med de stora frågorna; tullkontroll av mp3:er, 3-strikes och isp liability? Jodå, en del förändringar har gjorts. För det första skall det dock sägas att allt som beslutats i och med avtalet är ”minimumnivåer” för den kontroll och straff som skall användas. Alla parter har, enligt avtalet, full möjlighet att implementera strängare direktiv.

När det gäller tullens befogenhet att genomsöka enskilda individers bagage så har inte så mycket förändrats sedan den läckta versionen. Formuleringen lyder ”Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers´personal luggage” Vad betyder då det här? För det första, finns det ingen ”bracket” kvar på formuleringen ”may”, vilket betyder att EU övergivit sin tidigare påstådda uppfattning att formuleringen bör lyda ”shall”, och således få en helt annan betydelse. ”Non-commercial nature” kan, på grund av den luddiga formuleringen av ”commercial”, vara precis vad som helst, d.v.s., en upphovsrättsskyddad låt i din mp3 kan lika gärna vara av kommersiell som av icke-kommersiell natur. Kort och gott, gränskontroller som genomsöker dina tillhörigheter ”kan” undantas av vissa parter. Men behöver inte göra det. Således är det bara att förbereda sig på att lämna över bärbara datorn, usb-minnen och mp3:n till tulltjänstemännen för genomgång. Det var den integriteten, det.

När det handlar om ISP liability har det skett en del förändringar, och det är inte direkt till det bättre. Förutom att det förutsätts att ISP:s skall arbeta i nära samarbete med ”rättighetsinnehavarna” (läs: IP-lobbyn), bl.a. genom att lämna ut information om sina användare och stoppa sidor eller användare som de känner (eller rimligen borde känna till) ägnar sig åt upphovsrättsbrott.  Piratpartiet har reagerat väldigt starkt på denna formulering, och kallar det en övergång till ”one strike” i stället för ”3 strikes”. Formuleringen är dock en förhandlingsposition, inte färdigförhandlat således, och stipulerar att Internetleverantörerna skall göra detta ”in accordance with applicable law”. Detta är förstås inte bra, eftersom det öppnar upp möjligheten att stänga av användare från nätet, men eftersom det skall ske i enlighet med tillämpningsbara lagar torde det bara kunna genomföras i, i nuläget, Storbritannien och Frankrike, som har sådan lagstiftning (Hadopi, Digital Economy Bill). Det är i alla fall den preliminära tolkningen härifrån. I övrigt handlar ISP-delen mycket om leverantörernas ansvar, även om det dock explicit sägs att de inte skall tvingas övervaka sina användare. Idéen om att inrätta ett tydligt avtal mellan leverantör och användare nämns dock, och det tycks tydligt att rättighetsinnehavarna kommer försöka dra internetleverantörerna inför domstol  (om avtalet implementeras) om de inte agerar i enlighet med rättighetinnehavarnas önskningar (vilka är att leverantörerna skall sätta stopp för enskilda användare eller sidor som ägnar sig åt piratverksamhet på nätet).

En ofta förbisedd punkt angående ISP står kvar, och återfinns inte i Internetdelen, varav den lätt kan glömmas bort. Formuleringen lyder The parties [may] shall also ensure that right holders (Läs: Ip-lobbyn) are in a position to apply for an injunction against [infringing] intermediaries (läs: ISP) whose services are used by a third party (läs: användare) to infringe an intellectual property right (läs: en låt av Britney Spears). Om denna text, utan brackets, kvarstrår betyder det att det är fritt fram för rättighetsinnehavarna att kräva skadestånd från internetleverantörerna för vad deras användare gör. Detta skulle onekligen leda till en situation där internetleverantörerna blir tvungna, av ren självbevarelsedrift, att genast stänga av användare som ägnar sig åt piratverksamhet, för att själva slippa bli stämda och dragna inför domstol. Här finns således det i nuläget mest reella hotet om avstängning av användare från nätet.

Någon formulering om ”graduated response” eller ”3-strikes” förekommer inte i dokumentet. I den läckta versionen avslöjades intentionerna till detta av en fotnot, som innehöll USA:s position. Eftersom det nu släppta avtalet inte avslöjar förhandlingspositionerna, så är det således ganska lätt att räkna ut att den fotnotens frånvaro kan bero lika mycket på sekretessen som på en förändring av sakinnehållet. Även om det i nuläget inte nämns explicit, kan åtgärder som innebär avstängning av användare från Internet bli konsekvensen av en situation där, i enlighet med vad som står ovan, internetleverantörer blir ansvariga för deras användares beteenden. (vilket förstås är fullkomligt absurt)

I övrigt innehåller avtalet skrämmande formuleringar om rättighetsinnehavarnas befogenheter att arbeta i nära samarbete med myndigheterna och dessutom styra myndighetsutövningen. Privatpolis blir bara förnamnet om avtalet går igenom. Tendensen är att försöka undvika domstolar så mycket som möjligt, varav även myndigheterna uppmanas att arbeta på eget initiativ för att stoppa upphovsrättsbrott. Bl.a. öppnar avtalet upp för att rättighetsinnehavarna får ta del av information om varutransporter, namn, adresser och övrig information, så länge detta inte bryter mot partens integritetslagstiftning. Rättighetsinnehavarna kan även begära att misstänkt material beslagtas, m.m. m.m. En beskrivande formulering lyder ”Each Party shall permit the competent authorities to request a right holder to supply relevant information to assist the competent authorities in taking border measures provided for under this Section. Each Party may also allow a right holder to supply relevant information to the competent authorities.” Kort och gott, rättighetsinnehavarna skickar sina order, och myndigheterna blir deras ”muskler”. Det ser inte ljust ut för oss som tror på en oberoende rättsstat.

När det gäller straffsatser är den genomgående tesen att dessa skall verka i ”avskräckande syfte” och skapa ett beteende där ingen vågar fildela av rädsla för fängelsestraff och skyhöga (vi snackar personlig konkurs för de allra flesta) böter. Texten innehåller bl.a. formuleringen om fängelsestraff som en rimlig påföljd för att ”screena” (spela in, hela eller delar av) en film på bio. Att använda sig av anonymiseringstjänster i syfte att kringå risken att bli upptäckt förespråkas också innebära straffrättsliga konsekvenser (sid. 23, option 2) En del avsnitt, som är ”bracketed”, påpekar att straffen bör vara proportioneliga. Vi får se om det återfinns efter nästa möte.

En rolig parentes, som vi tidigare skrivit om, är att ”State parties shall endeavour to provide technical assistance in the following: (d) tools for measuring the economic impact of counterfeiting on the market and evaluating the anti counterfeiting and anti-hacking actions”. Äntligen skall man försöka ta fram några tillförlitliga uppskattningar på vad ”piratverksamheten” kostar. Det kanske man borde gjort innan man förordnar implementerandet av detta medborgarrättsvidriga avtal?

En av de mest uppenbart graverande aspekterna av avtalet återfinns under delarna om internationellt samarbete samt gemensamma insitutioner.   I texten under ”artikel 4.4 – public awarness”, återfinns, milt uttryckt, planerna för en gemensam brainwash-kampanj för allmänheten. I texten, som är fylld av brackets , står det ungefär (minus brackets) ”Each Party shall take measures to enchance public awarness of the importance of intellectual property rights and the detrimental effects of intellectual property right infringement, including educational projects.” Avslutningen, som är bracketed, är nästan mest komisk: [Such measures may include jooint initiatives with the private sector]. Snacka om oberoende.

Uppdaterat: DN har fått ut en artikel. Men det verkar inte direkt som de bemödat sig att läsa avtalet.

Mer media:
Sveriges radio, Sydsvenskan, SvD ,

Bloggar: Rick Falkvinge (pp), Henrik Alexandersson (pp) , Michael Geist , Christian Engström ,

Det här inlägget postades under , .

Kommentarer (18)

Här är det viktigt att konstatera, att det är en fråga om lagstiftning och således ej ett handelsavtal. Det måste alltså bli en parlamentarisk fråga, inte enbart mellan parterna.

[…] Andra som skriver om ACTA: Rick Falkvinge (PP), ACTA-bloggen, […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (66.135.48.211) doesn’t match the comment’s URL host IP (72.233.2.59) and so is spam.

Kan bara konstatera att texten inte utgår ifrån medborgarens perspektiv!
Skamligt av Sverige och EU om detta ratificeras!

[…] även MP och IDG […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (72.233.96.141) doesn’t match the comment’s URL host IP (76.74.255.123) and so is spam.

[…] om ACTA: ACTA-bloggen, Christian Engström, Michael Geist, Knowledge Ecology International Detta inlägg är […]

[…] skrev om Acta igår: ProjO, Christian, Futuriteter, Hax, MPs Actablogg, Kunskapssamhället, Syrrans Granne, Daniel Gustafsson, La Quadrature, Magnihasa, Gustav Nipe, […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (79.136.113.34) doesn’t match the comment’s URL host IP (79.136.113.37) and so is spam.

[…] skrev om Acta igår: ProjO, Christian, Futuriteter, Hax, MPs Actablogg, Kunskapssamhället, Syrrans Granne, Daniel Gustafsson, La Quadrature, Magnihasa, Gustav Nipe, […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (72.233.96.178) doesn’t match the comment’s URL host IP (76.74.255.123) and so is spam.

En liten reality check:

”Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers´personal luggage”
Den här bestämmelsen är i det närmaste identisk med artikel 60 i TRIPS-avtalet och artikel 3.2 i EG-förordning 1383/2003. Den kommer alltså inte att ändra någonting för svensk del.

ISP liability. Även här motsvarar EUs förslag (option 2) vad som redan gäller i EU, se tex http://www.idg.se/2.1085/1.312556/blockering-av-piratmaterial-en-stridsfraga-i-forhandlingarna.
Dessutom har kommissionen och nästa alla medlemsstater (bla Sverige) sagt att man inte kommer att acceptera att ändra nuvarande regler om ansvarsfrihet.

Även bestämmelsen om ”injunctions against [infringing] intermediaries” har sin motsvarighet EG-rätten, se artikel 8.3 i EG-direktiv 2001/29 och artiklarna 9 och 11 i EG-direktiv 2004/48. Dessutom innehåller EG-rätten en hel del bestämmelser om utbyte av information etc.

Eric

Detta är bedrövligt. Snart har man inget sätt att vara anonym på internet? Låt oss fildela om vi vill!

Eric: Det är oklart hur mycket som kommer förändras för svensk del. När det gäller det personliga bagaget kommer det främst handla om utomeuropeiska (icke Schengen) utresor/inresor. Visst finns det likheter mellan existerande EU-lagstiftning och utkasttexten till ACTA, det hade varit väldigt konstigt annars. Problemet är att man tagit mycket av texten direkt från det befintliga e-handelsdirektivet, men bara tagit de rättsliga påföljderna och struntat i allt som rör personlig integritet och skydd för privatlivet.

Både Sverige och EU-Kommissionen har tidigare utlovat både det ena och det andra, men av utkastet att döma har Kommissionen ljugit, både för allmänheten och EU-Parlamentet, både om vilken linje man drivit i förhandlingarna och vilket innehåll man vägrar acceptera. (ex. förändringen från shall till ”may” exclude rörande border controls av personligt bagage)

[…] ett utkast på ACTA-avtalet blivit officiellt förra veckan (och vi här publicerade en sammanfattning)har successivt allt fler sammanfattningar av texten börjat publiceras runt om på nätet. Både […]

@ acta
Måste erkänna att jag faktiskt inte förstår ditt svar. När det gäller gränskontroller så finns väl ingen skillnad alls mellan TRIPS/EG-förordningen och ACTA? Du hänvisar till e-handelsdirektivet, men det gäller ju ansvarsfrihet för tex internetleverantörer och har väl ingen som helst koppling till tullens arbete vid Sveriges/EUs yttre gräns? Vad menar du med att man struntat i allt som gäller personlig integritet, dvs. vilka bestämmelser är det som du saknar i ACTA?

Eric

Tack för fortsatta kommentarer Eric! Visst finns det skillnader mellan TRIPS och ACTA rörande border controls. Djävulen finns i detaljerna, som man brukar säga. När det gäller ”de minimis provisions” så är t.ex. den avslutande delen om ”or sent in small consignments” endast ”bracketed” i acta. Ett fåtal länder (ex. USA) använder i nuläget ”slumpmässiga” kontroller av individuella laptops och dylikt, och det lär antagligen bli fler i och med ACTA.

Trenden är ganska tydlig att man använder TRIPS som grund, men spetsar (eller motsatt försvagar) formuleringarna. Ytterligare ett exempel (angående rightholder application):
TRIPS-texten: ”…and to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs authorities.”

ACTA-texten: ”…and to supply sufficient information that may reasonably be expected to be within the right holder’s knowledge to make the suspected infringing goods reasonably recognizable by the competent authorities”

Skall försöka publicera ett inlägg om skillnaderna mellan ACTA och TRIPS här snart, med fler exempel.

När jag nämnde e-handelsdirektivet pratade jag mycket riktigt om ansvarsfrihet för internetleverantörer (som du också nämnde i din kommentar), jag kanske formulerade mig lite oklart.

@acta
Undantaget för ”small consignments” handlar enbart om möjligheten att stoppa paket till privatpersoner (t.ex. viagra som sänds till ett stort antal privatpersoner från exempelvis en tillverkare i Kina). Det undantaget har alltså ingen koppling till möjligheterna att undanta personligt bagage (tex laptops). Dessutom innebär EG-rätten (förordning 1383/2003) redan i dag att Sverige inte får göra undantag för ”small consignments”. Även detta är alltså ett sidospår som inte har någon koppling till möjligheterna att söka igenom laptops etc. som man har med sig på resor. Hur som helst, jag ser fram emot ditt inlägg om skillnaderna mellan ACTA och TRIPS.

Eric

Visst är det så, jag nämnde det enbart för att exemplifiera att skillnaderna finns där. Problemet med formuleringen om genomsökning av laptops osv. är att det befäster formuleringarna i TRIPS. I tidigare läckta dokument fanns den alternativa formuleringen ”shall exlude”, vilket direkt hade uteslutit den här formen av kontroller. Om det nu både kommer att finnas i TRIPS och ACTA ökar det risken för att fler länder än i nuläget kommer att börja använda det. Finns även risk för att ACTA kommer tillämpas annorlunda (alltså strängare), eftersom det förhandlats fram utanför existerande institutioner (till skillnad från TRIPS) som en form av ”missnöjesyttring” mot befintliga ”enforcement procedures”.

Jämförelsen är på gång, kommer senast måndag.

för jävligt

[…] Vår uppskattade sammanfattning av ACTA-utkastet Dela med dig […]

[…] – Rick Falkvinge- ACTA-bloggen […]

Kommentera