”Sanningen om ACTA” i Parlamentet igår

Postad den av acta

Igår (6e april) anordnade den liberala gruppen i EU-Parlamentet, ALDE, en ”hearing” om ACTA-avtalet under parollen ”sanningen om ACTA”. På talarlistan fanns bl.a. Michael Geist (juridikprofessor och ACTA-expert), Luc Devigne (Chef för Kommissionens DG Trade), Malcolm Hutty (Ordförande i EuroISPA) och Stefan Krawzyk från E-bay. Onekligen börjar debatten om ACTA att hetta upp. Hörsalen i Parlamentet var överfull med åhörare, vilket fick många kostymklädda herrar att följa diskussionen från golvet.

Prof. Michael Geist inledde föreställningen med en presentation om vad han ansåg vara problemen med ACTA-avtalet, och varför alla medborgare, såväl i Kanada som EU:s medlemsländer, bör vara oroliga. Geist listade tre huvudskäl till oro; Öppenheten och insynen, innehållet, samt långsiktiga effekter. Han slog bl.a. fast i sin presentation att ACTA-avtalet är ett Immaterialrättsavtal, inget handelsavtal (vilket används som argument för den tuffa sekretessen), och att de läckor som hittills funnit sin väg ut på internet tydligt demonstrerar att beivringen av befintliga upphovsrättslagar sträcker sig långt längre än att enbart appliceras på illegala verksamheter i kommersiell skala. Han radade även upp flertalet problematiska aspekter med det som ser ut att bli innehållet i Avtalstexten, allt från avtalets omfattning till de straffrättsliga åtgärderna, 3 – strikes som utkasttexten om rättsliga följder för de som filmar en biovisning. De långsiktiga effekterna bedömde Geist som särskilt allvarliga, då ACTA-avtalet bl.a. innebär ett skifte från den tidigare multilaterala förhandlingsprocessen i liknande frågor. Immaterialrättsfrågor har tidigare avhandlats inom WIPO (World intellectual property organisation), där insynen i processen också är betydligt bättre för den enskilde medborgaren. ACTA-parternas egenmäktiga förhandlingar riskerar således att inte enbart ge en betydligt sämre insyn i processen från medborgarnas synvinkel, utan även på sikt underminera WIPO. Geist sammanfattade även med att hävda att ACTA-avtalets beivrande åtgärder tycks bli högst ineffektiva, och att avtalet innebär ett allvarligt hot mot demokratiska medborgares privatliv.

Efter Geist tog Luc Devigne, chefen för DG Trade, över och höll en snarast identisk presentation som den som han höll i samband med Kommissionens Stakeholdermöte för ett par veckor sedan (vilket han också erkände). Devigne hävdade, precis som då, att EU-Kommissionens linje är att inget obligatoriskt 3-strikes skall finnas med i avtalet, och ingen förändring av befintlig EU-lagstiftning på området skall behöva göras. Att ingen lagstiftning kommer behöva förändras har hörts från i princip alla regeringar inblandade i förhandlingarna, vilket fick flera åhörare att undra vad som egentligen är poängen med avtalet om det ändå inte kommer förändra någonting. Devigne fick efter sin ganska korta presentation många bitska frågor från publiken. I publiken återfanns förutom många NGO-representanter även en hel del EU-parlamentariker. Han fredade sig dock skickligt och höll fast vid sina tidigare uttalanden, vilka i princip inte betyder någonting, då han inte kommenterar några läckor och enbart diskuterar EU-Kommissionens inställning.

Efter en ur ACTA-synpunkt hyperintensiv mars månad väntar nu de flesta på det kommande förhandlingsmötet i Nya Zeeland som inleds om en dryg vecka. Om Kommissionen inte ger Parlamentet tillgång till utkasttexten efter detta möte, har Parlamentet hotat med domstol. Vi har onekligen ett par spännande veckor framför oss.

Det här inlägget postades under , , , .

Kommentera