Carl Schlyter och Christian Engström anordnar ACTA-workshop

Postad den av acta

Den 4e Maj kommer Carl Schlyter tillsammans med Piratpartiets Christian Engström stå värd för en workhop med namnet ”Workshop on ACTA and the Public interest” som kommer hållas i EU-Parlamentet. Medborgarrättsgrupper, aktivister och politiker möts för att diskutera ACTA-avtalet och hur allmänhetens rättigheter och intressen har kommit att nedprioriteras till förmån för ”rättighetsinnehavarna” i det nuvarande utkastet till ACTA, samt hur ACTA-kritikerna bör fortsätta sitt arbete.

För de som inte befinner sig i Bryssel kommer evenemanget förhoppningsvis gå att följa via webben.

Den gröna gruppen i EU-Parlamentet har nyligen startat en kampanjsida om ACTA, där all information om workshoppen återfinns.

Det här inlägget postades under , , . 3 kommentarer

Relativ enighet bland ACTA-sammanfattningarna – Problemen kvarstår

Postad den av acta

Sedan ett utkast på ACTA-avtalet blivit officiellt förra veckan (och vi här publicerade en sammanfattning)har successivt allt fler sammanfattningar av texten börjat publiceras runt om på nätet. Både medborgarrättsgrupper, journalister, kritiska politiker och internetleverantörer verkar relativt eniga om att den oro som hela tiden funnits för hur ACTA-avtalet skall se ut är befogad.

CCIA, en amerikansk icke vinstdrivande paraplyorganisation för data – och kommunikationsföretag, är väldigt kritiska mot delarna som berör ISP liability. I ett uttalande säger man att ”de som försvarar ACTA säger att det inte kommer att förändra amerikansk lagstiftning. Men i verkligheten exporteras de mest lömska delarna av vår digitala upphovsrättslagstiftning samtidigt som delarna i vår lagstiftning om skydden och konsumenternas rättigheter blir frivilliga att implementera i ACTA-avtalet.”

Sean Flynn från American Univeristy Washington College of Law instämmer, och säger att ”Vad man generellt gör i ACTA är att man exporterar de mest kontroversiella (även i USA) delarna av amerikansk lagstiftning till andra länder”. Flynn hänvisar även till den totala brist på tillförlitliga studier rörande industrins påstådda förluster på grund av piratverksamhet, som vi tidigare skrivit om här. Rob Pegoraro från Washington Post instämmer också i att stora delar av det värsta i amerikansk lagstiftning nu kommer cementeras i ACTA, och i värsta fall kommer även ännu värre avsnitt importeras tillbaka till amerikansk lagstiftning.  

När det gäller ”three strikes” är enigheten också stor. Visst är det som så att termen ”three strikes” eller graduated response inte finns att återfinna explicit i avtalstexten. Oron för ett liknande förfarande kvarstår dock, och det är allmänt erkänt bland kritikerna att en sådan här del inte behöver stå explicit i texten för att fortfarande i realiteten innebära detta. Matt Daves, rådgivare i upphovsrättsfrågor för Australian Digital Alliance, anser att det stora hotet i ACTA, trots frånvaron av den explicita formuleringen, är att ACTA-avtalet i sitt nuvarande utseende uppmuntrar till motsvararande ”graduated response”. Rashmi Rangnath från ”Public Knowledge” anser att ”three strikes” mycket väl kan bli en del i det ”långtgående samarbetet” mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer, som nämns i avtalstexten. Rob Pegoraro (Washington Post) tycker sig återfinna ”three strikes” i en inbäddad variant när avtalstexten nämner delen om hur internetleverantörer kan anses tvugna att avsluta internetabonnemang där användaren ägnar sig åt ”piratverksamhet”.

När det gäller omfånget tycks de flesta oroade. Sean Flynn tolkar det som otvetydligt att formuleringarna som i nuläget lyder angående vem som kan beröras av de straffrättsliga åtgärderna även innefattar personer som fildelar för privat bruk.

Det råder även konsensus kring att det enda formuleringen om att parterna ”may exclude” gällande gränskontroller och genomsökningar av privata mp3:er, laptops och liknande egentligen säger är just det; att parterna kan undanta detta. Det säger således inte, vilket EU-Kommissionen bland annat hävdat, att det slås fast att sådana starkt integritetskränkande gränskontroller inte blir en del i ACTA. Anledningen att oroas finns således kvar.

Michael Geist har sammanställt ett par länkar till relevanta sammanfattningar (på engelska), som återfinns här.

För de som vill ögna igenom avtalet på egen hand finns det förutom på engelska nu också på franska.

Det här inlägget postades under , , . 1 kommentar

DN citerar ACTA-kritiker

Postad den av acta

Efter att kritiken inom bloggosfären varit ganska hård mot ”mainstreamsmedias” rapportering efter gårdagens offentliggörande av ACTA-avtalet har nu Dagens Nyheter fått in en något mer nyanserad artikel. I stället för att bara fråga departementsfolk och Kommissionen har nu även andra politiker och bloggares åsikter citerats i någon mån.

Carl Schlyter är citerad i artikeln, och säger följande:

– Avtalet verkar fortfarande vara fyllt av medborgarrättsvidrigt innehåll. Det är oroväckande att tonvikten verkar ligga på att upphovsrättsinnehavare ska samarbeta med internetleverantörer och tullmyndigheter.

För er som inte gjort det, läs gärna vår sammanfattning av ACTA-avtalet, som publicerades här igår (21/4).

Det här inlägget postades under , . Kommentera

Sammanfattningen av ACTA är här!

Postad den av acta

Här kommer äntligen en första sammanfattning av ACTA-avtalet.

En del har hänt gentemot den januariversion av avtalet som tidigare läckt ut. Det är dock tydligt att de framsteg som gjordes under senaste mötet i Nya Zeeland främst rör de första avsnitten, eftersom texten sedan genomsyras av betydligt fler ”brackets”, d.v.s. parenteser som innehåller olika förhandlingspositioner och där den slutgiltiga texten ej är beslutad.

Hur har det då gått med de stora frågorna; tullkontroll av mp3:er, 3-strikes och isp liability? Jodå, en del förändringar har gjorts. För det första skall det dock sägas att allt som beslutats i och med avtalet är ”minimumnivåer” för den kontroll och straff som skall användas. Alla parter har, enligt avtalet, full möjlighet att implementera strängare direktiv.

När det gäller tullens befogenhet att genomsöka enskilda individers bagage så har inte så mycket förändrats sedan den läckta versionen. Formuleringen lyder ”Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers´personal luggage” Vad betyder då det här? För det första, finns det ingen ”bracket” kvar på formuleringen ”may”, vilket betyder att EU övergivit sin tidigare påstådda uppfattning att formuleringen bör lyda ”shall”, och således få en helt annan betydelse. ”Non-commercial nature” kan, på grund av den luddiga formuleringen av ”commercial”, vara precis vad som helst, d.v.s., en upphovsrättsskyddad låt i din mp3 kan lika gärna vara av kommersiell som av icke-kommersiell natur. Kort och gott, gränskontroller som genomsöker dina tillhörigheter ”kan” undantas av vissa parter. Men behöver inte göra det. Således är det bara att förbereda sig på att lämna över bärbara datorn, usb-minnen och mp3:n till tulltjänstemännen för genomgång. Det var den integriteten, det.

När det handlar om ISP liability har det skett en del förändringar, och det är inte direkt till det bättre. Förutom att det förutsätts att ISP:s skall arbeta i nära samarbete med ”rättighetsinnehavarna” (läs: IP-lobbyn), bl.a. genom att lämna ut information om sina användare och stoppa sidor eller användare som de känner (eller rimligen borde känna till) ägnar sig åt upphovsrättsbrott.  Piratpartiet har reagerat väldigt starkt på denna formulering, och kallar det en övergång till ”one strike” i stället för ”3 strikes”. Formuleringen är dock en förhandlingsposition, inte färdigförhandlat således, och stipulerar att Internetleverantörerna skall göra detta ”in accordance with applicable law”. Detta är förstås inte bra, eftersom det öppnar upp möjligheten att stänga av användare från nätet, men eftersom det skall ske i enlighet med tillämpningsbara lagar torde det bara kunna genomföras i, i nuläget, Storbritannien och Frankrike, som har sådan lagstiftning (Hadopi, Digital Economy Bill). Det är i alla fall den preliminära tolkningen härifrån. I övrigt handlar ISP-delen mycket om leverantörernas ansvar, även om det dock explicit sägs att de inte skall tvingas övervaka sina användare. Idéen om att inrätta ett tydligt avtal mellan leverantör och användare nämns dock, och det tycks tydligt att rättighetsinnehavarna kommer försöka dra internetleverantörerna inför domstol  (om avtalet implementeras) om de inte agerar i enlighet med rättighetinnehavarnas önskningar (vilka är att leverantörerna skall sätta stopp för enskilda användare eller sidor som ägnar sig åt piratverksamhet på nätet).

En ofta förbisedd punkt angående ISP står kvar, och återfinns inte i Internetdelen, varav den lätt kan glömmas bort. Formuleringen lyder The parties [may] shall also ensure that right holders (Läs: Ip-lobbyn) are in a position to apply for an injunction against [infringing] intermediaries (läs: ISP) whose services are used by a third party (läs: användare) to infringe an intellectual property right (läs: en låt av Britney Spears). Om denna text, utan brackets, kvarstrår betyder det att det är fritt fram för rättighetsinnehavarna att kräva skadestånd från internetleverantörerna för vad deras användare gör. Detta skulle onekligen leda till en situation där internetleverantörerna blir tvungna, av ren självbevarelsedrift, att genast stänga av användare som ägnar sig åt piratverksamhet, för att själva slippa bli stämda och dragna inför domstol. Här finns således det i nuläget mest reella hotet om avstängning av användare från nätet.

Någon formulering om ”graduated response” eller ”3-strikes” förekommer inte i dokumentet. I den läckta versionen avslöjades intentionerna till detta av en fotnot, som innehöll USA:s position. Eftersom det nu släppta avtalet inte avslöjar förhandlingspositionerna, så är det således ganska lätt att räkna ut att den fotnotens frånvaro kan bero lika mycket på sekretessen som på en förändring av sakinnehållet. Även om det i nuläget inte nämns explicit, kan åtgärder som innebär avstängning av användare från Internet bli konsekvensen av en situation där, i enlighet med vad som står ovan, internetleverantörer blir ansvariga för deras användares beteenden. (vilket förstås är fullkomligt absurt)

I övrigt innehåller avtalet skrämmande formuleringar om rättighetsinnehavarnas befogenheter att arbeta i nära samarbete med myndigheterna och dessutom styra myndighetsutövningen. Privatpolis blir bara förnamnet om avtalet går igenom. Tendensen är att försöka undvika domstolar så mycket som möjligt, varav även myndigheterna uppmanas att arbeta på eget initiativ för att stoppa upphovsrättsbrott. Bl.a. öppnar avtalet upp för att rättighetsinnehavarna får ta del av information om varutransporter, namn, adresser och övrig information, så länge detta inte bryter mot partens integritetslagstiftning. Rättighetsinnehavarna kan även begära att misstänkt material beslagtas, m.m. m.m. En beskrivande formulering lyder ”Each Party shall permit the competent authorities to request a right holder to supply relevant information to assist the competent authorities in taking border measures provided for under this Section. Each Party may also allow a right holder to supply relevant information to the competent authorities.” Kort och gott, rättighetsinnehavarna skickar sina order, och myndigheterna blir deras ”muskler”. Det ser inte ljust ut för oss som tror på en oberoende rättsstat.

När det gäller straffsatser är den genomgående tesen att dessa skall verka i ”avskräckande syfte” och skapa ett beteende där ingen vågar fildela av rädsla för fängelsestraff och skyhöga (vi snackar personlig konkurs för de allra flesta) böter. Texten innehåller bl.a. formuleringen om fängelsestraff som en rimlig påföljd för att ”screena” (spela in, hela eller delar av) en film på bio. Att använda sig av anonymiseringstjänster i syfte att kringå risken att bli upptäckt förespråkas också innebära straffrättsliga konsekvenser (sid. 23, option 2) En del avsnitt, som är ”bracketed”, påpekar att straffen bör vara proportioneliga. Vi får se om det återfinns efter nästa möte.

En rolig parentes, som vi tidigare skrivit om, är att ”State parties shall endeavour to provide technical assistance in the following: (d) tools for measuring the economic impact of counterfeiting on the market and evaluating the anti counterfeiting and anti-hacking actions”. Äntligen skall man försöka ta fram några tillförlitliga uppskattningar på vad ”piratverksamheten” kostar. Det kanske man borde gjort innan man förordnar implementerandet av detta medborgarrättsvidriga avtal?

En av de mest uppenbart graverande aspekterna av avtalet återfinns under delarna om internationellt samarbete samt gemensamma insitutioner.   I texten under ”artikel 4.4 – public awarness”, återfinns, milt uttryckt, planerna för en gemensam brainwash-kampanj för allmänheten. I texten, som är fylld av brackets , står det ungefär (minus brackets) ”Each Party shall take measures to enchance public awarness of the importance of intellectual property rights and the detrimental effects of intellectual property right infringement, including educational projects.” Avslutningen, som är bracketed, är nästan mest komisk: [Such measures may include jooint initiatives with the private sector]. Snacka om oberoende.

Uppdaterat: DN har fått ut en artikel. Men det verkar inte direkt som de bemödat sig att läsa avtalet.

Mer media:
Sveriges radio, Sydsvenskan, SvD ,

Bloggar: Rick Falkvinge (pp), Henrik Alexandersson (pp) , Michael Geist , Christian Engström ,

Det här inlägget postades under , . 18 kommentarer

ACTA-avtalet ute i det fria

Postad den av acta

ACTA-avtalet har som utlovat släppts idag. I pressmeddelandet från EU-Kommissionen säger kommissionär Karel de Gucht att han är ”mycket nöjd” över att EU lyckats övertala de andra förhandlingsparterna att släppa texten. Återigen försäkras det att avtalet inte innehåller ^något ”graduated response” eller ”3-strikes”.

Vi har nu börjat gå igenom texten, och kommer så snart som möjligt publicera en sammanfattning här på bloggen.

Uppdaterat: För de som sitter och väntar på sammanfattningen, kan vi tipsa om gårdagens utfrågning av Kommissionen, där ACTA-avtalet diskuterades kort.

1 kommentar

ACTA-avtalet blir offentligt!

Postad den av acta

I ett gemensamt uttalande idag förklarade förhandlingsparterna att de tagit ett enhälligt beslut att göra utkasttexten offentlig. Texten kommer att släppas den 21 april, men kommer dock inte innehålla något som kan avslöja de enskilda parternas förhandlingsposition. Stora framsteg under veckans förhandlingsrunda sägs vara anledningen till att texten nu släpps.

I uttalandet hävdas även att ACTA inte kommer att innehålla någon form av graduated response eller 3-strikes, ingen förhandlingspart kommer att vara ”tvungen” att ge tullmyndigheter befogenhet att genomsöka personligt bagage (som mp3, laptops) efter upphovsrättsskyddat material, och kommer inte heller innebära ett hot mot den gränsöverskridande transporten av legitima generiska läkemedel.

Nästa möte kommer att hållas i Schweiz i juni.

Frågan är nu således om den massiva påtryckningskampanj från civilsamhället och EU-Parlamentet resulterat i att ACTA-avtalet nu blivit av med sina vassaste kanter (3-strikes, tullkontroll, etc). Pressmeddelandet nämner t.ex. ingenting om den i det läckta avtalet nämnda fängelsepåföljden för att exempelvis spela in en snutt av en biofilm i salongen, vilket gör det troligt att avtalet fortfarande innehåller oproportionerliga och medborgarrättsvidriga delar. Vi kommer att veta mer den 21a, då avtalet släpps. Det verkar dock som att påtryckningarna gett resultat. Hur stor segern är, om det är ens är en reell seger, vet vi först på onsdag.

SvD skriver mer här

Uppdaterat: Se även Michael Geist , Christian Engström ,

Uppdaterat 2: Dn

Det här inlägget postades under , . 1 kommentar

Gröna MEPs tar till okonventionella metoder för att få mer information om ACTA

Postad den av acta

En grupp gröna ledamöter i EU-Parlamentet, däribland Carl Schlyter och Christian Engström, har idag skrivit under ett brev (hela brevet finns nederst i inlägget) som skickats till WIPO (World Intellectual Property Organisation) och WTO (World Trade Organisation). I brevet ber Parlamentarikerna WTO och WIPO, som är de normala kanalerna för att förhandla om innehåll som det i ACTA-avtalet, om en konsekvensanalys om vilka effekter ACTA-avtalet skulle kunna få för integritet, medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter, tillgång till kunskap/information och tillgång till läkemedel.

I brevet ber parlamentarikerna också WTO och WIPO om deras expertutlåtande om behovet av nya globala normer gällande immaterialrätt.

WIPO har länge fungerat som en multilateral förhandlingsarena, där förhandlingstexter m.m. är tillgängliga och öppenheten och insynen i förhandlingsprocessen betydligt bättre än i den plurilaterala och sekretessbelagda förhandlingsprocess som nu utgör grunden för ACTA-avtalet.

Genom att skicka brevet ger de gröna Parlamentarikerna nu framför allt WIPO (vars auktoritet underminerats av ACTA-parternas frikopplade förhandlingar) möjlighet att ge sig in i ACTA-debatten, och framför allt, genom sin expertis får WIPO möjligheten att göra en konsekvensanalys av vad avtalet kan tänkas få för effekter, vilket, som vi nu skrivit om i de två senaste inläggen, uppenbarligen har gjorts bristfälligt när det gäller både datalagrinsdirektivet och uppgifter rörande piratverksamhetens kostnader.  

Brevet (versionen till WTO) i sin helhet:

Brussels, April 15, 2010 Dear Mr. Lamy, 

We are writing to bring to your attention the European Parliament  Resolution of 10 March 2010 on Transparency and State of Play of the  Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) [1], showing the growing  concern of European citizens regarding ACTA. We are aware that this is  an unconventional request but considering the circumstances, we would  like World Trade Organization (WTO) to provide an expert assessment and  analysis of the current provisions of ACTA from your institutional  viewpoint as one the two specialised organisations entrusted with the  issue of norm-setting in the field of intellectual property rights and  related issues. 

As stated in the European Parliament Resolution of March 10, 2010 which  was supported by 633 MEPs, we deplore ”the calculated choice of the  parties not to negotiate through well-established international bodies,  such as World Intellectual Property Organization (WIPO) and WTO, which  have established frameworks for public information and consultation”. We  note with disappointment that ACTA has bypassed the multilateral WTO and  WIPO institutions which have structured and practised processes to  assure participation, information sharing and transparency in  international norm-setting negotiations. 

As far as we have been able to assess, information such as dates,  venues, agendas and participant lists of meetings are routinely released  during negotiations at multilateral fora. We support WTO practices of  making negotiating texts available, when distributed to all members of  the negotiation as well as procedures which allow accredited  non-governmental organisations to attend meetings and organise  side-events. In contrast, the 8th round of ACTA currently being  negotiated in New Zealand is secret from the public and consumers, and  in defiance of the principles of democratic decision making. 

Consequently, we feel we are not adequately informed of the negotiating  objectives of ACTA. We believe we share that with many of our  colleagues, demonstrated by a call through the Parliament Resolution for  the Commission to undertake ”an impact assessment of the implementation  of ACTA with regard to fundamental rights and data protection, ongoing  EU efforts to harmonise IPR enforcement measures, and e-commerce, prior  to any EU agreement on a consolidated ACTA treaty text, and to consult  with Parliament in a timely manner about the results of the assessment”. 

WTO is a leading forum where international intellectual property norms  are successfully discussed, adopted and even disputed. In light of WTO’s  activities regarding issues related to the enforcement of intellectual  property, we request that your organisation conduct an evidence-based  impact assessment of ACTA and its ramifications for consumers in  relation to privacy, civil rights, human rights, and access to medicines  and information. 

Furthermore, we seek your assistance in clarifying certain aspects of  the agreement and to address our concerns in the following areas: 

Transparency in WTO/WIPO Intellectual Property negotiations 

It is our understanding that WTO and WIPO norm setting activities are  more responsive to multiple stakeholders’ viewpoints and are in general  more inclusive and participatory processes than what is currently being  pursued by ACTA negotiating countries. 

– We request you to provide details of WTO’s policies regarding  transparency, participation and information dissemination, as well as an  assessment of their benefits in multilateral negotiations. 

WTO/WIPO work program on Intellectual Property Enforcement and ACTA 

It is our understanding that WTO and WIPO have established work programs  or are pursuing activities to promote the enforcement of intellectual  property within a balanced framework that includes safeguards for consumers. 

– We request a technical assessment of the need for new global norms and  institutions as proposed under ACTA bearing in mind the enforcement  measures already being undertaken. 

Relationship of ACTA to current International Intellectual Property Norms 

Analysis by experts [2] of the leaked ”Informal  Predecisional/Deliberative Draft of the Consolidated Text of  Anti-Counterfeiting Trade Agreement” [3] document dated January 18, 2010  and the leaked EU document dated February 12, 2010 [4] indicates that  proposals in ACTA can create new obligations for countries that exceed  current international obligations under the WTO Trade Related Aspects of  Intellectual Property (TRIPS) Agreement. 

– We request an impact assessment of the extent to which ACTA as  proposed exceeds obligations in current international IP instruments and  excludes the flexibilities and exceptions contained in them. 

For example, the analysis should examine whether ACTA provisions as  currently proposed will : 

  •  change norms in the WTO TRIPS agreement on injunctions and damages 
  •  change the ability of countries to implement the Doha Declaration on  TRIPS and Public Health 
  •  change the ability of innovative and creative communities and  businesses to use existing exceptions and limitations including fair  dealing and fair use 
  •  affect the exportation of goods, or the movement of goods in transit 
  •  increase liability for information or knowledge good intermediaries 
  •  create barriers to access to essential medical technologies, as well  as access to technologies critical to preventing climate change 
  •  undermine competition or limit the ability of government to control  or prevent anti-competitive practices 
  •  eliminate flexibilities that are currently available under the WTO  TRIPS agreement to protect consumers with policies that embrace  national, regional or international exhaustion of intellectual property  rights 

In addition, according to the chapter on Institutional Arrangements  contained in the leaked document, ACTA will create a new institution to  administer, implement and modify ACTA. We have not understood whether  the envisioned ACTA Secretariat will function as a permanent independent  body or exist within an international institution with recognised  intellectual property expertise such as WTO or WIPO. 

– Therefore, we also request clarification regarding the relationship  between ACTA Institution and WIPO in scenarios where the ACTA  Secretariat operates under the WTO, the WIPO, or as an independent body. 

In the event that you are unable to fulfil our requests, we would  respectfully ask for an explanation of the reasons so as to facilitate  further dialogue in these matters. 

Sincerely, 

Jan Philipp Albrecht MEP

Karima Delli MEP

Carl Schlyter MEP

Ska Keller MEP

Judith Sargentini MEP

Christian Engström MEP

Sandrine Bélier MEP

Greens/EFA in the European Parliament

[1] European Parliament resolution of 10 March 2010 on the transparency  and state of play of the ACTA negotiations:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0058+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

[2] See, for example: Major ACTA Leak: Internet and Civil Enforcement  Chapters With Country Positions, 1 March 2010:  http://www.michaelgeist.ca/content/view/4829/125/ ; NZ Doing Good in ACTA  Negotiation, 1 March 2010:  http://nathan.torkington.com/blog/2010/03/01/nz-acta-negotiation/ ; KEI  notes on the EU leak of the ACTA text, 1 March 2010:  http://keionline.org/node/788 ; Canada vs. New Zealand at the ACTA Talks,  2 March 2010: http://www.michaelgeist.ca/content/view/4833/125 ; EU  proposes ACTA require criminal sanctions for inciting, aiding and  abetting infringements, 17 March 2010: http://keionline.org/node/806 ; Concerns with the Leaked Internet Chapter of ACTA. Computer &  Communications Industry Association, Consumer Electronics Association,  Home Recording Rights Coalition, Library Copyright Alliance,  NetCoalition, and Public Knowledge. March 2010. ; ACTA Provisions on  Injunctions and Damages, 6 April 2010: http://keionline.org/node/826

[3] Consolidated Text of Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Informal  Predecisional/Deliberative Draft, 18 January 2010:  http://www.laquadrature.net/en/0118-version-of-acta-consolidated-text-leaks

[4] EU document on ACTA negotiations, 12 February 2010:  http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/ACTA-6437-10.pdf ;  see also ”ACTA negotiations – EU counterproposal – possible  flexibility”  http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=+6437%2F10&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC

—-

Det här inlägget postades under , , , , . 2 kommentarer

Inte heller datalagrinsdirektivet har några statistiska belägg

Postad den av acta

 Igår skrev vi om avsaknaden av tillförlitliga siffror på piratverksamhetens ”kostnader”.  

Nu visar en hemlig EU-utredning att inte heller datalagringssdirektivets effektivitet kan beläggas statistiskt. Datalagringsdirektivet har varken lett till minskad brottslighet eller högre uppklarningsgrad. Proportionaliteten i att negativt påverka medborgerliga fri – och rättigheter genom lagar och avtal som datalagrinsdirektivet och ACTA tycks alltmer absurd, när inte en enda siffra tycks kunna produceras som stödjer tesen att metoderna är effektiva.

Nästa gång ip-lobbyn knackar på dörren kanske en del makthavare skulle behöva be om lite konkreta källhänvisningar?

Det här inlägget postades under , . 3 kommentarer

Uppgifter om piratverksamhetens kostnader inte tillförlitliga, enligt amerikansk regeringsstudie

Postad den av acta

Vi har här tidigare skrivit om en studie som använts av ip-lobbyn som slagträ i debatten om ACTA som visade sig lida av diverse metodologiska svagheter.

Nu har en ny studie slagit fast att de uppgifter som citerats för att bevisa hur mycket varumärkesförfalskningar (counterfeiting) och piratverksamhet kostat de amerikanska affärsintressena inte är tillförlitliga. Studien kommer från den amerikanska regeringen. Huvudsakligen har tre olika uppgifter varit i omlopp. En tillskrivs FBI där uppgiften hävdar att Amerikanska näringslivet förlorar 200 – 250 miljarder dollar årligen. Studien hävdar att FBI har uppgett att de inte har någon kvarvarande faktaunderlag för påståendet.

Ett pressmeddelande från CBP år 2002 uppskattade att det amerikanska näringslivet och industrin förlorade 200 miljarder dollar och 750 000 arbetstillfällen p.g.a. piratkopierade varor (counterfeits of merchandise).  En företrädare för CBP hävdar att källan till uppgiften är oklar och att de sedan 2009 själva inte använder uppgiften.

En paraplyorganisation för motortillverkare (Motor and Equipment Manufacturers Association) har hävdat att de amerikanska tillverkarna av fordonsdelar förlorat 3 miljarder dollar i försäljning p.g.a. förfalskade gods och har tillskrivit uppgiften till FTC (Federal Trade Commission). Uppgiften har även använts som referens av många andra organisationer. FCT hävdar dock att de inte vet var uppgiften kommer ifrån och att de inte har några data som kan belägga den.

Många av de skrämmande uppgifter som kan ha ansetts ha ”hetsat fram” kraven på skapandet av ACTA-avtalet kan således inte beläggas. Detta behöver givetvis inte betyda att siffrorna är fullständigt felaktiga, men faktum kvarstår; Det saknas fortfarande robusta siffror på vad piratverksamheten kostar tillverknings – och nöjesindustrin, vilket rimligen kan tyckas vara en grundläggande förutsättning innan så medborgarrättsvidriga avtal som ACTA ens övervägs att diskuteras.

Michael Geist har skrivit mer om saken här.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

USA ger klartecken för offentliggörande av avtalstexten – men det kommer kosta

Postad den av acta

Inför 8e förhandlingsrundan i Nya Zeeland som inleddes igår gjorde den amerikanska regeringen ett kort uttalande som berörde kraven på ökad insyn för allmänheten i förhandlingsprocessen. I uttalandet hävdas att öppenhet i processen är en prioritet för USA, men att det krävs avgörande framsteg under dagens förhandlingar rörande sakinnehållet för att USA skall kunna vara med och offentliggöra en utkasttext som ger ”meningsfull information till allmänheten och som kan utgöra basen för en produktiv dialog”. USA hoppas således att den nuvarande utkasttexten kommer att rensas upp och tillräckliga förhandlingsframsteg göras så att mötesdelegaterna kan ha en ”meningsfull” text att offentliggöra.

USA:s uttalande visar ganska tydligt att de fortfarande utgör ett av de större hindren för ett offentliggörande av utkasttexten och insyn i förhandlingarna för allmänheten. Uppenbarligen försöker USA sätta press på EU (där Kommissionen satts under hårt tryck av Parlamentet att offentliggöra texten) för att få EU att gå med på sakinnehåll där USA och EU i nuläget är allt annat än överens. Således är USA i sak beredda att offentliggöra texten, men, offentliggörandet lär kosta. EU kommer, i så fall, att få lägga sig i frågor där man i nuläget är oense med USA, bl.a. rörande avtalets omfång (EU vill att avtalet innefattar patent) och, i alla fall officiellt,  i delar av sakinnehållet. USA är alltså beredda att ge öppenheten en chans. Men det kommer kosta. Frågan är bara hur mycket.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

RSS Prenumerera