Tuff debatt igår kväll om ACTA

Postad den av acta

Det blev en tuff debatt igår mellan å ena sidan uppretade parlamentsledamöter och å andra sidan ansvariga handelskommissionär Karel de Gucht. Parlamentsledamöter från de flesta partier krävde ökad insyn i förhandlingarna och kritiserade hemlighetsmakeriet. Karel de Gucht i sin tur hänvisade till de andra förhandlingsparternas position i ärendet, och att hans trovärdighet som förhandlare stod på spel.

Parlamentet röstar idag mellan kl. 12 och 13 i Strasbourg om att anta själva resolutionen (se gårdagens inlägg). Vi kommer att uppdatera så fort vi vet utfallet av omröstningen.

Svenska Dagbladet har en informativ artikel om debatten med uttalanden från svenska parlamentariker här. Carl Schlyter var inledningstalare under debatten, hela hans tal finns i text här nedan, det går också att se här (för att slippa tolkningen och höra det direkt på svenska, tryck på ”sv” under själva klippet). Christian Engströms (Piratpartiet) inlägg i debatten (på engelska) finns här .

Carl Schlyter´s Inlägg i gårdagens ACTA-debatt

Varje institution har sin roll att försvara. Parlamentet är folkets röst i EU och skall försvara medborgarnas intressen.

Kommissionen kallar sig alltid fördragets väktare, i detta fall är det principen om transparens, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter som ni måste värna. Får inte vi tillgång till dokumenten lever ingen av EU:s instutioner upp till sin roll och medborgarnas förväntningar. En del av kommissionärerna betonade i sina utfrågningar att parlamentet ska ha tillgång till dokument på samma villkor som ministerrådet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen infriar sina löften.

Många medborgare är oroliga för att deras fri- och rättigheter berövas med ständiga floder av integritetskränkande direktiv och avtal som exempel kan nämnas datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2 och swift. EU kan inte fortsätta förhandla om ACTA om inte invånarna får en möjlighet att vara med i processen, huvudfrågan idag är transparens, men givetvis är även innehållet känsligt.

Det  krävs att EU tydligt markerar att villkoren för vårt deltagande i processen om ACTA är transparens samt försvar av mänskliga rättigheter och friheter. Först måste vi slå fast vad det fria och öppna samhället  består av för rättigheter, först när dessa okränkbara rättigheter är fastslagna kan man inom ramen för dessa rättigheter bedriva brottsbekämpning och diskutera hur olika avtal kan se ut.

Det är en fullkomligt absurd och oacceptabel situation där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen om innehållet i de avtal vi förväntas fatta beslut om.

Medborgarna vill ha garantier för att deras elektroniska utrustning inte genomsöks vid gränsen, att detta internationella avtal inte berövar dem deras rätt att vara uppkopplade och att straffrättsliga sanktioner inte införs över huvudet på dem.

Vi förväntar oss att ni från och med idag lovar oss fullt deltagande i processen om ACTA-annars får jag avsluta mitt anförande med en klassisk filmkommentar. ”See you in court!”

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Gemensam resolution från EU-parlamentet färdigförhandlad

Postad den av acta

I går kväll (8e mars) blev förhandlingarna kring den gemensamma resolutionen äntligen klar. I en partiöverskridande resolution, där Carl Schlyter är en av de parlamenteriker som skrivit på, kräver Eu-parlamentet nu att de hemlighetsstämplade acta-förhandlingarna öppnas för insyn och att alla relevanta dokument offentliggörs.

Parlamentet riktar i resolutionen skarp kritik mot att Kommissionen inte låtit Parlamentet vara delaktig i förhandlingarna (vilket strider mot det nyligen antagna Lissabon-fördraget), och kräver att Kommissionen driver kravet på öppenhet under nästa förhandlingsrunda som kommer äga rum i Nya Zeeland i april. Om inte Kommissionen låter Parlamentet ta del av förhandlingarna hotar Parlamentet med att dra Kommissionen inför Europadomstolen.

I resolutionen kräver även Parlamentet att en grundlig undersökning görs av ACTA-avtalets potentiella påverkan på fundamentala medborgerliga rättigheter och dataskydd. Resolutionen innefattar även krav på att Kommissionen måste stoppa innehåll i avtalet som innefattar gränskontroller där personliga tillhörigheter som laptops, mp3´er etc. genomsöks efter upphovsrättsskyddat material.

Parlamentet tar även starkt avstånd från förslag om en ”three strikes procedure”, d.v.s. att en internetanvändare efter ett fåtal varningar kan stängas av helt från internet, och anser detta stå i kontrast mot grundläggande mänskliga friheter och rättigheter.

 Parlamentet debatter i kväll resolutionen, och en omröstning genomförs under morgondagen.

 Vi håller tummarna för att resolutionen får stöd.  

 Läs resolutionen här (i word) eller här (i taskig pdf)

Svenska dagbladet har en artikel med uttalanden från svenska parlamentariker här

Det här inlägget postades under , , . Kommentera

EU överens om att driva på för öppenhet

Postad den av acta

Häromdagen antogs en överenskommelse i Eu´s handelspolitiska kommitté (Trade Policy Committee (TPC) om att EU ”aktivt skall uppmuntra”förhandlingsparterna i ACTA-avtalet om att ställa sig bakom den nu antagna Eu-linjen att offentliggöra avtalsutkastet i ACTA-förhandlingarna.

Överenskommelsen är ett resultat av ett förslag från 13 medlemsländer, däribland Sverige, som beskrev behovet av ökad öppenhet och insyn i förhandlingarna.

Huruvida den antagna EU-linjen kommer vara tillräckligt för att övertyga USA m.fl. om att offentliggöra avtalstexten återstår att se, framför allt då det är något oklart vilken grad av politisk påtryckning ”uppmuntra” egentligen innebär.

Sannolikt gick EU-Kommissionen, som fått utstå hård kritik från framför allt EU-parlamentet på sistone, med på de 13 medlemsstaternas linje för att, officiellt sett, ha ”ryggen fri”. Likväl är dock den antagna överenskommelsen ett steg i rätt riktning, även om det som sagt är oklart om den kommer att ge något faktiskt resultat.

Läs den svenska regeringens pressmeddelande här

Det här inlägget postades under , , . Kommentera

Tyskland säger nej till att stänga av användare från Internet

Postad den av acta

I en artikel publicerad i tyska SPIEGEL idag (3/3) säger justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (från liberala FDP), att Tyskland inte kommer att godkänna ACTA-avtalet om det innehåller mekanismer för att stänga av användare från Internet. ”Jag tror helt enkelt att stänga av människor från Internet är helt fel väg att gå för att motverka upphovsrättsbrott”, säger hon. Hon kräver också en publicering av ACTA-dokumentet och att insynen för allmänheten och de demokratiskt valda församlingarna (som ex. EU-parlamentet) i förhandlingarna förbättras avsevärt.

Enligt initierade källor är dock justitieministerns uttalande inte alls så positivt som kan tyckas vid en första anblick. Uttalandet om att ”Die Bundesregierung wird kein völkerrechtliches Abkommen akzeptieren, das Netzsperren enthält” (ungefär, ”regeringen kommer inte acceptera något internationellt avtal som innefattar spärrning av internet”) är ganska tamt, eftersom detta inte lär stå explicit i avtalet. Om justitieministern i stället sagt något i stil med ”Die Bundesregierung wird kein völkerrechtliches Abkommen akzeptieren, dass zu Netzsperren oder Ahenliches
fuehren koennte”(ungefär; Regeringen tänker inte acceptera ett avtal som kan leda till att användare kan stängas av från internet) hade det haft betydligt mer sprängkraft.

Artikeln i sin helhet finns här (på tyska).

Kommentera

Största läckan hittills ett faktum

Postad den av acta

Igår (1 mars) letade sig den största läckan från ACTA-förhandlingarna hittills ut på nätet. Det läckta dokumentet, som du når här , innefattar utdrag ur avtalet ur kapitlen om Internet och ”civil enforcement”, samt de olika parternas förhandlingspositioner. USA framstår som den part som förordnar ett så brett och (ur medborgarrättslig synpunkt) livsfarligt avtal som möjligt.

hit för mer information och en preliminär sammanfattning av huvuddragen på engelska.

Uppdaterat: Dagens Nyheter har fått ut en artikel på ämnet, läs den här

Ytterligare mediarapportering (på engelska) finns här och här

Kommentera

RSS Prenumerera