Sveriges ACTA-förhandlare allt annat än medborgarbeskyddare

Postad den av acta

Sverige benämns ofta som en av de mest progressiva krafterna inom ACTA-förhandlingarna, med ständiga krav på att förhandlingarna skall öppnas upp och oro över andra förhandlingsparters vilja att stänga av fildelande användare från internet.

Johan Axham heter mannen som under det svenska ordförandeskapet ansvarat för det kapitel i ACTA som handlar om upphovsrättsintrång på Internet. Efter det svenska ordförandeskapet fick han förlängt förordnande.  Han företräder således Sverige under ACTA-förhandlingarna och har till uppdrag att se till att EU:s ståndpunkt inte innebär att unionen  är beredd att gå med på något som Sverige inte kan acceptera.

Axham är doktorand i Immaterialrätt. Här är ett axplock av hans syn på fildelning och immaterialrätt:

”IPRED-lagen är ett steg i rätt riktning att ge den ordnade marknad som är nödvändig för att stimulera utvecklingen av lagliga nättjänster. Därför är det också i användarnas intresse att rättighetshavarna ges utökade möjligheter att beivra olovliga förfoganden av upphovsrättsligt skyddat material via internet.”

[…diskussioner om möjligheten att reglera internetleverantörers ansvar för upphovsrättsintrång som förmedlas av dem. Enligt min uppfattning behövs en sådan reglering för att bygga upp ett rättsmedvetande för användning och tillhandahållande av internetuppkoppling, eftersom det saknas idag.] – Ur en debattartikel på Newsmill i februari förra året.

Han var utredningssekreterare till utredningen om upphovsrätten på Internet (Ds. 2007:29) där utredaren bl.a. skriver att:

”Omfattande intrång i de rättigheter som upphovsrättslagen ger måste dock ses som ett betydande hinder för investeringsviljan i, och utvecklingen av, de lagliga nättjänsterna.

Internetleverantörerna har som tillhandahållare av abonnemang en central roll för möjligheterna att beivra olovlig fildelning och nedladdning. Jag föreslår därför att Internetleverantörer ska kunna åläggas att medverka till att intrång i upphovsrätten upphör. Förslaget innebär att en Internetleverantör ges en lagenlig rätt och skyldighet att säga upp ett abonnemang som används för systematiska intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter. Rättighetshavare ska kunna begära vid domstol att Internetleverantören vid vite föreläggs att vidta åtgärder för att intrången ska upphöra. Abonnentens intresse av att behålla uppkopplingen ska beaktas vid bedömningen av om avtalet får sägas upp och om ett föreläggande ska meddelas.”

I en debattartikel i Expressen år 2008 uttryckte han tillsammans med huvudutredaren till rapporten ovan att:

”Vårt lagförslag innebär att en internetleverantör ges en lagenlig rätt och skyldighet att säga upp ett abonnemang som har använts för att systematiskt begå upphovsrättsintrång genom att utan
rättighetshavarnas samtycke eller stöd i lag tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material. Den enda ”sanktion” som kan drabba en internetleverantör som inte gör det är att en domstol kan förelägga denne att vid vite vidta åtgärder för att förhindra att abonnemanget används för att begå framtida intrång.

[För att undvika framtida förelägganden kan internetleverantören förväntas vidta åtgärder i förebyggande syfte.. ]”

Uppenbarligen är Axham positivt inställd till vad som brukar omnämnas som  ”ISP liability”, d.v.s. att Internetleverantörerna skall hållas ansvariga för vad deras användare gör på Internet, och således kan bli tvungna att såväl övervaka som stänga av sina användare.

Det verkar onekligen som ip-lobbyn fått sin man.

Kommentarer (4)

Bra detektivarbete!

[…] skriver om EU:s egna version av Golden Shield, Acta-bloggen skriver om att Sveriges förhandlare möjligen inte är helt neutral, Magnihasa skriver om sociala förändringar, Viktualiebrodern skriver om samhällsförändring, […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (72.233.96.151) doesn’t match the comment’s URL host IP (76.74.254.123) and so is spam.

Av någon anledning känns det som att Johan Axham när som helst kommer att ertappas med någon form av samröre med ”Pontén-ligan”. 🙁

Här snackar vi verkligen rätt man på rätt plats!

Kommentera