Gränskontroller som genomsöker privata MP3:er kan mycket väl bli del av ACTA

Postad den av acta

Utkastet på avtalstext till ACTA-avtalet som läckte igår innehåller mycket information som redan läckt. Det som dock är intressant att se är var de olika länderna har positionerat sig i förhandlingarna. Här nedan följer kortare sammanfattning av de värsta delarna i avtalet (efter en hastig genomläsning). Tendensen i förhandlingarna tycks vara att USA, understött av Japan, kräver ett så långtgående avtal som möjligt, medan bl.a. EU, Kanada och Nya Zeeland föredrar lite mildare formuleringar. EU:s ståndpunkt är dock inte helt konsekvent, och framför allt inte så ”progressiv” som man försökt få det att framstå i sina senaste uttalanden. Vi skall dock hålla i minnet att följande text är två månader gammal, varav EU förstås skulle ha kunnat ändra sin förhandlingsposition radikalt, även om detta förstås är mindre troligt.

Frågan om ISP liability lever vidare. Det är svårt att konkretisera de eventuella juridiska implikationerna utifrån den i nuläget högst röriga utkasttexten, men EU:s option 2 under avsnitt 1, civil enforcement, lämnar en del övrigt att önska: ”Each Party shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Parties shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries (läs: internetleverantörer) whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right”. Inom den här högst luddiga formuleringen går det att läsa in att rättighetsinnehavare kan dra internetleverantörer vars användare ägnar sig åt immaterialrättsbrott inför domstol. 

Under avsnitt 2, det om ”Border Measures”, är det definitivt inte solklart att individuella resenärers ägodelar (som bärbara datorer och MP3:er) undgår gränskontroll. I EU:s förslag på text under punkt 3 kan vi läsa att ”Where´s a traveler´s personal baggage contains goods of a non-commercial nature within the limits of the duty-free allowance and there are no material indications to suggest the goods are part of commercial traffic, each Party may consider (min markering) to leave such goods, or part of such goods, outside the scope of this section. ”

Vad betyder då detta? Jo, för det första att Kommissionens representant med största sannolikhet ljög under en utfrågning i Parlamentets utskott för internationell handel (INTA) i februari. Carl Schlyter frågade explicit om EU:s position i den här frågan, och Kommissionens representant hävdade då att EU:s linje var att ordet ”shall” skulle stå i stället för ”may”, vilket som alla förstår blir två radikalt skilda betydelser i den här frågan. Att undantas ”kan göras” och att undantag ”skall göras” innebär skillnaden mellan att ha eller inte ha gränskontroller med befogenhet att söka igenom individers MP3:er.

Detta innebär att Kommissionens representant ljög, medvetet eller omedvetet, under utfrågningen i INTA, men därutöver att Kommissionen, såvida EU inte radikalt förändrat sin position, även tummade lite på sanningen under det senaste Stakeholdermötet då man hävdade att EU inte kommer att acceptera att ACTA-avtalet innehåller paragrafer som ger ex. tullmyndigheter rätt att genomsöka personligt bagage (som laptops och MP3:er). Det blir snarast lite smålustigt att EU i förhandlingarna lägger förslag på att undantag kan göras mot detta förfarande, snarare än att detta förfarande inte kan komma på tal överhuvudtaget. (för mer info om utfrågningen i INTA, se ett tidigare blogginlägg med namnet ”Utfrågning av Kommissionen i INTA”).

Under avsnitt 3, ”criminal enforcement”, definieras faktiskt vad ”commercial scale” är för något. Detta inkluderar bl.a. ”b) willful copyright or related rights infringements for purposes of commercial advantage or (US/J private) financial gain.” Detta betyder således att kommersiell skala är i princip samma sak som i IPRED. Har du laddat ner en låt värderad till 10 kr (vilket antas medföra att en domstol måste slå fast att du i annat fall köpt den) betyder detta att du ägnat dig åt illegal fildelning i kommersiell skala, även utan implementerandet av USA:s och Japans tydligare formulering (private financial gain). Därav blir EU:s prat om att ”ACTA bara riktar sig mot illegal fildelning i kommersiell skala” ganska innehållslöst, med tanke på att kommersiell skala således definieras som, med lite vilja, all form av illegal fildelning.

Ytterligare hårresande saker, som vi dock förvisso redan kände till via tidigare läckor, är att videoupptagning under en bio, d.v.s. någon i publiken ”screenar” föreställningen, skall medföra ”criminal procedures and penalties to be applied”. Detta gäller oavsett om det är hela eller bara 30 sekunder av filmen som filmas. Bl..a. Australien och Nya Zeeland är emot den här delen, medan EU än så länge inte har någon definitiv åsikt utan fortfarande utvärderar förslaget.

En ganska ovidkommande men smålustig sak är att EU har lyckats implementera lite av sitt allt som oftast tomma klimatprat i ACTA-avtalet. Under avsnitt fyra, ”Enforcement practices”, återfinns punkt 4.5, på förslag av EU, som lyder: ”destruction of ingringing goods – In cases where confiscated goods found to be infringing intellectual property rights are to be destroyed, Parties shall endeavour to take environmental concerns into account when deciding on the destruction method.” Det är greenwashing som heter duga!

Så, vad kan man säga, har ACTA-avtalet blivit det där schyssta avtalet som respekterar medborgerliga fri – och rättigheter som EU-Kommissionen verkar vilja få oss att tro? Svaret är nej, definitivt inte. Det är i sitt nuvarande utseende precis så förfärligt som vi misstänkt.

Uppdaterat: Carl Schlyter uttalar sig om ACTA-läckan i Sveriges Radio P3

Det här inlägget postades under , , , .

Kommentarer (1)

[…] This post was mentioned on Twitter by Piratbloggar, Magnus Larsson. Magnus Larsson said: RT @miljopartiet: ACTA-bloggen: Gränskontroller som genomsöker privata MP3:er kan mycket väl bli del av ACTA http://bit.ly/93ddAQ […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Kommentera