Acta Stakeholdermeeting nu på youtube

Postad den av acta

För de som inte lyckades se den taskiga webstreamen från Kommissionen igår, finns nu möjlighet att se mötet på Youtube. Mötet är uppdelat på 11 klipp .

För övrigt publicerade Le Monde Diplomatique igår ett scop om ACTA. Tidningen har kommit över en kopia på utkasttexten på Avsnitt 2 (Border Measures) av ACTA-Avtalet, och har en mycket intressant och informativ artikel om ämnet.

I korthet verkar avsnittet innehålla det mesta av det vi befarat, och kommer, om texten blir en del av ett ACTA-avtal som implementeras, att utgöra en riktig käftsmäll mot världens fattiga länder. Bland annat kommer deras tillgång till för dem lagliga  billiga mediciner kraftigt försämras, då dessa mediciner lär fastna i EU:s tullar.

Som väntat genomsyras dokumentet av en total avsaknad av balans mellan industrins intresse att tjäna pengar och fundamentala medborgerliga rättigheter och intressen.

Kommentarer (4)

Industrins intresse av att tjäna pengar är inte en giltig faktor i sammanhanget. Vad gäller upphovsrätten står allmänhetens intresse av att det skapas ny kultur mot allmänhetens intresse att fritt ta del av den kultur som finns. Vad gäller patent står allmänhetens intresse av att det ska uppfinnas nya saker mot allmänhetens intresse av att fritt utnyttja existerande uppfinningar.

industrins intressen är inte en faktor i debatten. Det är en chimär, och leder oundvikligen debatten åt helt tokigt håll.

Nja. Jag tror du förenklar det hela väldigt mycket. När det gäller beslag av mediciner skulle jag säga att det handlar precis om läkemedelsföretagens vinstnivåer å ena sidan och människors intresse av att överleva å andra sidan.

Att industrins intressen ÄR en faktor i debatten skulle jag hålla för väldigt sannolikt, framför allt med tanke på att ACTA-avtalet, precis som IPRED-lagstiftningen, är sprunget ur industrins krav på skydd för sina respektive profitnivåer. Tänk exempelvis på Obamas uttalande om ACTA, där det är just ”our business” rättigheter som diskuteras.

Kultur kan skapas även om allmänheten får fri tillgång till denna kultur, att hävda något annat är att göra det ytterst enkelt för sig. En majoritet av dagens kulturskapare skapar kultur utan att få betalt för det, och många etablerade ”kulturskapare” skapade kultur långt innan de fick betalt för det. Att implicit hävda att inga uppfinningar och ingen kultur skulle skapas om ingen fick betalt för det tror jag är felaktigt.

Så nej, ingen chimär, utan högst väsentligt för att förstå var essensen i konflikten ligger.

Jag ifrågasätter inte att debatten förs så, utan säger bara att den premissen måste ifrågasättas 🙂

Industrins intresse av att tjäna pengar ska aldrig ligga till grund för särlagstiftning, men allmänhetens intresse av kulturproduktion och nya uppfinningar kan vara ett sådant skäl.

Staten ska inte specialskydda en branch bara för att den branchen *vill* det, bara om den branchen representerar ett viktigt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Däri är vi helt överens :).

Kommentera