Inget obligatorisk ”3-strikes” i ACTA

Postad den av acta

Den tyska EU-Parlamentsledamoten Alexander Alvaro (ALDE – liberala gruppen) ställde för ett par veckor sedan en omfattande skriftlig fråga till Kommissionen om ACTA-avtalet som Kommissionen, genom handelskommissionär Karel de Gucht, nu besvarat.

Alvaro´s fråga berörde mång av farhågorna kring ACTA; varför förhandlingarna inte är öppna, om ”three strikes”-systemet (efter ett antal varningar fråntas användaren sin internetuppkoppling) kommer finnas i avtalet och vilka effekter avtalet kommer ha på befintlig EU-lagstiftning på området.

Kommissionär de Gucht´s hävdar i sitt svar att inga förslag om en obligatorisk ”three strikes procedure” finns på bordet, men han utesluter samtidigt inte explicit sådana medel, utan säger bara att efterföljandet är i enlighet med existerande EU-lagstiftning gällande harmoniseringen av immaterialrätt. Han hävdar vidare att ACTA kommer vara i enlighet med befintlig EU-lagstiftning på området och för EU´s del snarare handlar om gemensamma ramar att utöva denna lagstiftning snarare än stifta nya immaterialrättslagar. 

Av vidare intresse är även de Gucht´s svar på Alvaro´s sjunde fråga, där han implicit bekräftar att ACTA kommer innebära en harmonisering av efterföljandet (enforcement) av IP-lagar inom EU, och kommer att se till att ”EU right-holders” får sin intellektuella egendom respekterad i tredje land och, i fall av öveträdelser, ger dem juridiska verktyg att skydda sina tillgångar.

Slutatsen av svaret från de Gucht är således att obligatoriska ”three strikes” i nuläget inte finns som förslag, men att det uppenbarligen mycket väl kan komma att göra det eftersom de Gucht inte säger något övrigt om detta. Att skapa ett system liknande det i Frankrike (Hadopi) och snart också England  går att göra utan att nämna 3-strikes explicit i avtalet, genom att bl.a. utkräva juridiskt ansvar av internetleverantörerna för det material som deras användare laddar upp och/eller ner (ISP Liability).  Detta är en punkt som om den implementeras i ett kommande ACTA-avtal mycket väl kan innebära slutet på det fria Internet som vi känner det.

Det här inlägget postades under , , , .

Kommentera