Aktörerna bakom ACTA-Avtalet

Postad den av acta

När mer och mer text nu läcker ut från de hemlighetsstämplade ACTA-förhandlingarna verkar det som avtalet verkligen innehåller precis allt det vi fruktat. Kanske inte så konstigt egentligen. Under förhandlingarna både år 2008 och 2009 anordnades två så kallade ”Stakeholder-meetings”, där organisationer med ett ”intresse i frågan” fick agera remissinstans till avtalet. Vilka var då där, och vilka blev inbjudna till mötena? Se den sammanfattade listan nedan. Man kan inte bli annat än mörkrädd (för en hel redogörelse av alla närvarande, se under fliken ”remissinstanserna”.

Ber även om några av siffrorna inte är direkt spikraka i designen. Bloggen har en egen uppfattning om vad som är rakt.

Tabell över ”vilka intressen” som deltagit vid så kallade ”stakelholdersmeetings” och/eller blivit inbjudna av Europa-Kommissionen till dessa och således betraktade som intressenter.

 Förklaring av kategorierna;

Transnationella företag = Precis vad det låter som.

Industrilobby = Parter som representerar industrin, som t.ex. immaterialrättsorganisationer, organisationer som står bakom vissa industriella intressegrupper som tillverkare, skivbolag, etc..

Kontraktslobby = Främst advokatfirmor (law firms), som hyrs in för att företräda vissa industriella intressen.

Nationell lobby  = Nationellt baserade representationer. Består mestadels av medlemsländers handelskammare, nationella industrisektorer, USA´s representation, osv.

NGO´s = Icke-statliga organisationer (Non governmental organizations) som arbetar för medborgerliga rättigheter, hållbar utveckling, etc.

Övriga = Organisationer som inte faller in under någon av de ovan nämnda kategorierna, som t.ex. universitet, journalister, etc.

Oklar/okänd = Organisationer/aktörer vars intressen de företräder är oklart.  

 DELTAGARE:

 Medverkande vid intressenternas möte den  23e juni 2008

(bilaga 1):

 • Industri:                                  83                    88.3 %
 • Transnationella företag:             18                    19.15 %
 • Industrilobby :               39                    40.43 %
 • Kontraktslobby:                        13                    13.83 %
 • Nationell lobby:                        13                    13.83 %

 

 • NGO´s:                                   8                      8.51 % 

 

 • Övriga:                                   3                     3.19 % 

 

 • Totalt :                                   94                    100 %

 

 

 Medverkande vid intressenternas möte den 21st april 2009

(bilaga 2):

 • Industri:                                  101                              91.81 %
 • Transnationella företag:             18                                16.36 %
 • Industrilobby:                            40                                36.36 %          
 • Kontraktslobby:                        14                                12.73 %
 • Nationell lobby:                        29                                26.36 %

 

 • NGO´s:                                   5                                  4.55 % 

 

 • Oklara:                                   2                                  1.82 % 

 

 • Övriga:                                   2                                  1.82 %

 

 • Totalt:                                     110                              100 %

 

INBJUDNA

EU-kommissionen bjöd in flera olika organisationer och grupper som de betrktade som intressenter till mötena i juni 08 och april 09.

Förtydligande: Uppskattningsvis. 95 % av organisationerna på maillistan ”stakeholders” deltog på ett eller båda mötena.

Europeiska Kommissionens maillista över intressenter för handelsrelaterade immaterialrättsfrågor (bilaga 3)

 

 • Industri:                                  77                    90.59 %
 • Transnationella företag: 15                    17.65 %
 • Industrilobby:                            40                    47.06 %
 • Kontraktslobby:                        11                    12.94 %
 • Nationell lobby:                        11                    12.94 %

 

 • NGO´s:                                   5                      5.88 %

           

 • Oklara:                                   1                      1,18 %

 

 • Övriga:                                   2                      2, 35 %

 

 • Totalt:                                     85                    100 %

Europeiska Kommissionens civilsamhälle-maillista (endast inbjudna till mötet den 21 april 2009)

http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/search.cfm?action=form

En lista som består av ca 700 – 1000 organisationer, varav vid en första anblick ca 25 % verkar vara NGO´s.

Europeiska Kommissionens prenumeranter på handelsnyheter: ca 50 000 prenumeranter

 

Det här inlägget postades under , .

Kommentera