Förhandlingsparternas inställning till öppenhet läckt

Postad den av acta

Idag (25e feb) har ett dokument (ursprungligen på holländska) läckt som redogör för var förhandlingsparterna i ACTA står i frågan gällande ökad öppenhet och insyn i förhandlingarna. Det hårdaste motståndet mot full insyn i förhandlingarna står Singapore, Sydkorea och Danmark för, enligt den holländska rapporten. USA har inte tagit tydlig ställning i frågan, medan exempelvis Sverige har verkat för ökad insyn. Läs en snabbt ihoprafsad översättning till engelska från holländska här

Det här inlägget postades under . Kommentera

Nytt ”stakeholdermeeting” i mars

Postad den av acta

Idag (25e februari) skickade EU-Kommissionen ut en kallelse till nytt Stakeholder-meeting för ACTA-förhandlingarna. Mötet kommer äga rum i Bryssel den 22:a mars. Mötet syftar till att informera intressenterna om hur skapandet av avtalet fortskrider samt motta input från de intresserade parterna. Mötet sker som utlovat inför nästa förhandlingsrunda, den åttonde i ordningen, som äger rum i Nya Zeeland i april.

Vilka organisationer som får exklusiva inbjudningar denna gång går det bara att spekulera i, men en vild gissning är att det är det vanliga gänget; det vill säga Europas och USA´s samlade Ip-lobby.

Det här inlägget postades under , . Kommentera

Utfrågning av Kommissionen i INTA

Postad den av acta

Idag (23/2) genomfördes en kortare information från Europa-Kommissionen till utskottet för internationell handel (INTA) om ACTA-avtalet. Parlamentsledamöterna hade också tillfälle att ställa några frågor. Många ledamöter var bekymrade över hemlighetsmakeriet bakom förhandlingarna, och krävde ökad öppenhet och insyn, både gällande det utkast på avtalet som förmodas finnas, samt gällande de olika parternas förhandlingspositioner. Kommissionens representant sade dock att detta inte var aktuellt med hänsyn till att de andra parterna (antagligen USA) inte vill få sin förhandlingsposition avslöjad.

Carl Schlyter ställde flera frågor till Kommissionens representant, och undrade varför immaterialrättslagstiftning (intellectual property) kan vara så viktigt att vi behöver globala handels – och lagavtal för att ytterligare motverka brott mot detta, medan vi uppenbarligen inte har något sådant avtal när det gäller exempelvis brott mot miljölagar, vilket hotar hela planetens existens. Vidare frågade han tre specifika frågor om avtalstexten, som berörde formuleringar i avtalstexten. Han undrade om det står att gränskontroller av enskilda personers bagage  ”kan” eller ”skall” undantas från de så kallade ”enforcementprocedures”. Efter flera försök svarade till slut Kommissionens representant att termen ”skall” (shall) åtminstone var EU´s linje i förhandlingarna. Det råder tveksamheter om detta verkligen är Eu´s linje i de pågående förhandlingarna.

Carl frågade även om det, i avtalstexten, är ett brott som kan generera fängelse att på bio filma en pågående film, samt om avtalet innebär polisiära rättigheter att beslagta misstänkt upphovsrättskyddat material utan rättegång. Detta fick han dock inga svar på.

Kommissionens representant hävdade vidare att ACTA-avtalet inte riktar sig mot verksamheter som är av icke-kommersiell skala (vilket torde syfta på vanlig hederlig fildelning för privat bruk). Det är förstås positiva nyheter, om så nu verkligen är fallet. Vad som dock är icke-kommersiell skala är något oklart. I IPRED, skäl 14, står det så här; Handlingar som utförs i kommersiell skala är sådana som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel.”  Så när en privatperson således laddar hem en låt illegalt i stället för att köpa den för 8 kr, så kan detta tolkas som att, i alla fall i enlighet med IPRED, vara kommersiell skala.

Kommissionens svar känns således inte alls så betryggande som man kunde hoppas.. 


Det här inlägget postades under , , . Kommentera

Aktörerna bakom ACTA-Avtalet

Postad den av acta

När mer och mer text nu läcker ut från de hemlighetsstämplade ACTA-förhandlingarna verkar det som avtalet verkligen innehåller precis allt det vi fruktat. Kanske inte så konstigt egentligen. Under förhandlingarna både år 2008 och 2009 anordnades två så kallade ”Stakeholder-meetings”, där organisationer med ett ”intresse i frågan” fick agera remissinstans till avtalet. Vilka var då där, och vilka blev inbjudna till mötena? Se den sammanfattade listan nedan. Man kan inte bli annat än mörkrädd (för en hel redogörelse av alla närvarande, se under fliken ”remissinstanserna”.

Ber även om några av siffrorna inte är direkt spikraka i designen. Bloggen har en egen uppfattning om vad som är rakt.

Tabell över ”vilka intressen” som deltagit vid så kallade ”stakelholdersmeetings” och/eller blivit inbjudna av Europa-Kommissionen till dessa och således betraktade som intressenter.

 Förklaring av kategorierna;

Transnationella företag = Precis vad det låter som.

Industrilobby = Parter som representerar industrin, som t.ex. immaterialrättsorganisationer, organisationer som står bakom vissa industriella intressegrupper som tillverkare, skivbolag, etc..

Kontraktslobby = Främst advokatfirmor (law firms), som hyrs in för att företräda vissa industriella intressen.

Nationell lobby  = Nationellt baserade representationer. Består mestadels av medlemsländers handelskammare, nationella industrisektorer, USA´s representation, osv.

NGO´s = Icke-statliga organisationer (Non governmental organizations) som arbetar för medborgerliga rättigheter, hållbar utveckling, etc.

Övriga = Organisationer som inte faller in under någon av de ovan nämnda kategorierna, som t.ex. universitet, journalister, etc.

Oklar/okänd = Organisationer/aktörer vars intressen de företräder är oklart.  

 DELTAGARE:

 Medverkande vid intressenternas möte den  23e juni 2008

(bilaga 1):

 • Industri:                                  83                    88.3 %
 • Transnationella företag:             18                    19.15 %
 • Industrilobby :               39                    40.43 %
 • Kontraktslobby:                        13                    13.83 %
 • Nationell lobby:                        13                    13.83 %

 

 • NGO´s:                                   8                      8.51 % 

 

 • Övriga:                                   3                     3.19 % 

 

 • Totalt :                                   94                    100 %

 

 

 Medverkande vid intressenternas möte den 21st april 2009

(bilaga 2):

 • Industri:                                  101                              91.81 %
 • Transnationella företag:             18                                16.36 %
 • Industrilobby:                            40                                36.36 %          
 • Kontraktslobby:                        14                                12.73 %
 • Nationell lobby:                        29                                26.36 %

 

 • NGO´s:                                   5                                  4.55 % 

 

 • Oklara:                                   2                                  1.82 % 

 

 • Övriga:                                   2                                  1.82 %

 

 • Totalt:                                     110                              100 %

 

INBJUDNA

EU-kommissionen bjöd in flera olika organisationer och grupper som de betrktade som intressenter till mötena i juni 08 och april 09.

Förtydligande: Uppskattningsvis. 95 % av organisationerna på maillistan ”stakeholders” deltog på ett eller båda mötena.

Europeiska Kommissionens maillista över intressenter för handelsrelaterade immaterialrättsfrågor (bilaga 3)

 

 • Industri:                                  77                    90.59 %
 • Transnationella företag: 15                    17.65 %
 • Industrilobby:                            40                    47.06 %
 • Kontraktslobby:                        11                    12.94 %
 • Nationell lobby:                        11                    12.94 %

 

 • NGO´s:                                   5                      5.88 %

           

 • Oklara:                                   1                      1,18 %

 

 • Övriga:                                   2                      2, 35 %

 

 • Totalt:                                     85                    100 %

Europeiska Kommissionens civilsamhälle-maillista (endast inbjudna till mötet den 21 april 2009)

http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/search.cfm?action=form

En lista som består av ca 700 – 1000 organisationer, varav vid en första anblick ca 25 % verkar vara NGO´s.

Europeiska Kommissionens prenumeranter på handelsnyheter: ca 50 000 prenumeranter

 

Det här inlägget postades under , . Kommentera

Christian Engström har fått svar på sin fråga till Kommissionen rörande ACTA

Postad den av acta

Piratpartiets parlamentsledamot Christian Engström ställde för ett tag sedan en skriftlig fråga till Kommissionen, där han undrade om det finns några kontrasterande formuleringen i ACTA gentemot det nyligen antagna telekompaketets formuleringar gällande restriktioner av internetanvändares internettillgång.  I telekompaketet står det att det inte kan bli tal om restriktioner mot medborgares internettillgång  såvida dessa restriktioner inte är lämpliga, proportioneliga och nödvändiga och sker efter en rättvis och oberoende rättegång. Svaret dök upp häromveckan, från ansvarige Kommissionär Mrs Ferrero-Waldner, och lyder enligt följande (engelska):

The Commission can inform the Honourable Member that the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) will be in line with the body of EU legislation, which fully respects fundamental rights and freedoms and civil liberties, such as the protection of personal data. This includes the Intellectual Property Rights’ relevant aspects of the Telecoms package.

 ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society and without a prior, fair and impartial procedure.

 It is the Commission’s view that ACTA is about tackling large scale illegal activity, often pursued by criminal organisations, that is causing a devastating impact on growth and employment in Europe and may have serious risks to the health and safety of consumers. It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.

Ja, det lät väl bra och tryggt? Ända tills man faktiskt tittar lite närmare på vad det står.

ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society = Tre stycken, helt subjektiva begrepp, precis som i Telekompaketet alltså. IPRED känns inte ett dugg lämpligt, proportioneligt eller för den skull nödvändigt inom ett demokratiskt samhälle. Det gick dock alldeles utmärkt att implementera, trots demokratiskt styrelseskick och medborgerliga rättigheter.

It is the Commissions view…

Det är alltså så kommissionen, en av måga förhandlande parter, ”ser” på avtalet, inte hur avtalet ser ut.  

….that ACTA is about tackling large scale illegal activity, = vilket förstås handlar om illegal verksamhet som nyligen var legal, eller verksamhet som i och med ACTA kommer bli illegal. Det ryktas bl.a. om att anonymisera sig på nätet skall betraktas som ett brott. Vad är då large scale? Ja, inte en aning. Rådfrågar vi IPRED-direktivet får vi svaret att ”commercial scale” (kommersiell skala), är ” Acts carried out on a commercial scale are those carried out for direct or indirect economic or commercial advantage”

 (IPRED skäl 14)

Det finns följaktligen inga som helst kvantitativa begränsningar för vad som är kommersiell skala. Så om kommersiell skala således är att ladda upp en Britney Spears-låt på nätet, vad är då stor skala? En Kent-låt, eller tre Gyllene tider-låtar?

…often pursued by criminal organisations

Och det är ofta kriminella organisationer som ägnar sig åt detta. Men ibland är det rentav folk med internetuppkoppling och en torrent-tjänst.

It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.

Vad skönt. Det faktum att av de närvarande ”intressenter” som Kommissionen sammankallat till två så kallade ”stakeholders meetings” i juni 2008 och april 2009 till drygt 90 % består av lobbygrupper med stärkt immaterialrätt som huvudfokus lugnar definitivt. Motsvarande ca 5 % av de närvarande intressenterna representerade medborgarrättsgrupper. Det känns verkligen som man balanserat intressena mot varandra här. Knappast siffor som värmer således, när ACTA-förhandlingarna nu löper mot sitt slut. Efter Kommissionärens aningen ”luftiga” svar på Christian Engströms fråga finns det än större anledning att frukta vad det egentligen är för avtal som USA, Kommissionen och de andra parterna kokat ihop.

Det här inlägget postades under , , , , . Kommentera

Välkommen!

Postad den av acta

Det är med stor glädje vi tillkännager starten av den här bloggen! Här kommer nu finnas material om ACTA-avtalet, läckta dokument, nyheter, rapportering från processen inom Europaparlamentet, en sammanfattning av avtalet, statistik på vilka lobbygrupper som deltagit i att ta fram avtalet, och mycket mycket mer.

Glöm inte att kommentera, vi läser allting. Säg också vad du vill att Carl Schlyter skall göra inom Eu-parlamentet för att stoppa avtalet, så kommer han göra sitt bästa för att göra just det.

Kommentera

RSS Prenumerera